Italia: Kardinal Montezemolo (92) død

Roma, 19.11.2017 (KI/KAP) – Kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, tidligere diplomat for Den hellige stol, døde søndag den 19. november, 92 år gammel, etter en tids sykdom. Han ble født den 27. august 1925 i Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han kommer fra en italiensk adelsslekt og var onkel til den tidligere Ferrari-sjefen Luca Cordero di Montezemolo. Han utdannet seg til arkitekt og praktiserte faget i flere år. Men siden tilhørte han de fremste personlighetene innen Vatikanets internasjonale politikk. Våren 1990 ble han den første nuntius i Det hellige land, da den første intifadaen var på sitt høyeste og Gulfkrisen var på vei. Før det hadde han vært ti år i Nicaragua og Honduras og deretter i Uruguay.

Som «Apostolisk delegat for Jerusalem og Palestina» viste offisersønnen mot foran den såkalte Operation Desert Storm i 1991 med ordren om at katolsk kirkelig personell skulle bli værende i landet og fortsette å utføre sin tjeneste som normalt. Men så ga fredsprosessen fra Madrid og Oslo også Vatikanet sjansen til å utforme sin rolle i regionen på nytt. Vatikanet og Israel tok opp arbeidssamtaler og undertegnet under hans regi i slutten av 1993 en basisavtale. «Vår historiske nuntius» – slik hilste den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) Montezemolo da han kom tilbake til Vatikanet for å rapportere.

Og da begge parter et halvt år senere hadde nominert ambassadører, ble det klart at Montezemolo i 1994 ble nuntius i Tel Aviv. Han beholdt også sitt embete som delegat i Jerusalem. Han passet på sin uavhengighet og gikk utvetydig inn for en diplomatisk klargjøring også med palestinerne. Deretter representerte den italienske diplomaten, som måtte oppleve som ung mann at hans far i 1944 ble myrdet av SS i Fosse Ardeatine, Den hellige stol i sitt hjemland Italia i tre år (1998-2001).

Han pensjonerte seg i 2001, 75 år gammel, men hans aktive løpebane var ennå ikke over. Pave Johannes Paul II ga ham i oppdrag å omorganisere forvaltningen og pilegrimstjenesten i den romerske basilikaen St. Paulus utenfor murene. Og da dette arbeidet var avsluttet, utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til den første erkeprest av basilikaen St. Paulus utenfor Murene i Roma, et heller seremonielt embete. Det var for øvrig han som i 2005 tegnet våpenskjoldet til den nye paven. Han ble kreert til kardinal i pave Benedikts første konsistorium i 2006.

Som erkeprest spilte han en sentral rolle i forbindelse med det internasjonale Paulus-året som pave Benedikt utropte i 2008. Etter at Paulus-året ble avsluttet i 2009, pensjonerte den nesten 84-årige Montezemolo seg for andre og siste gang. Deretter kunne han vie seg enda mer helhjertet til sine hobbyer, blant dem en livslang interesse for sitt gamle fag arkitektur, som han også hadde praktisert ved flere ombygginger av nuntiaturer. En annen hovedinteresse var heraldikk, og han tegnet våpenet for flere biskoper. Hans siste store offentlige opptreden var for fire år siden, da han i Vatikanets bokhandel presenterte sin «Håndbok i kirkelig heraldikk».

Etter Montezemolos død teller kardinalkollegiet 217 medlemmer, hvorav 120 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)