Ny kuriereform

Archbishop_Jan_Romeo_Pawlowski.jpg

LØFTES OPP: Erkebiskop Jan Romeo Pawlowski blir leder av den nye seksjon for diplomatisk personell ved Den Hellige Stol. Foto: Krzszstof Kwasniewicz via Wikipedia CC 3.0

 

Pave Frans tar grep og omorganiserer Vatikanets statssekretariat.

 

Pave Frans har opprettet en tredje seksjon, eller et tredje departement, i Vatikanets statssekretariat. Det nye departementet startet sitt arbeid allerede i begynnelsen av november og har fått betegnelsen «Seksjon for diplomatisk personell». Det skal ha særskilt ansvar for Den Hellige Stols diplomatiske korps rundt omkring i verden.

 

Løftes opp

Den tidligere apostoliske nuntius, eller pavelige sendebud, til Gabon, erkebiskop Jan Romeo Pawlowski, skal lede departementet. Erkebiskop Pawlowski ledet tidligere statssekretariatets personalavdeling. Denne avdelingen er med dette blitt løftet til å bli et eget departement innenfor sekretariatet, og får derved en mer offisiell status ved siden av de to departementene, eller seksjonene, som allerede er der.

Den ene seksjonen, som allerede er der, følger opp kuriens allmene anliggender og ledes av erkebiskop Giovanni Angelo Becciu. Den andre har ansvaret for innholdet i Den Hellige Stols diplomatiske virksomhet, det vil si relasjonene til andre stater og til internasjonale organisasjoner. Denne posten betraktes som «Vatikanets utenriksminister» og den innehas nå av den britiske erkebiskop Paul Richard Gallagher.

 

Bedre mulighet

I brevet til Vatikanets statssekretær, kardinal Pietro Parolin, hvor han tilkjennegir organiseringen av det nye departementet, skriver pave Frans blant annet at hans motivasjon for beslutningen er ønsket om å gi dem som virker i diplomatisk tjeneste for Den Hellige Stol en bedre mulighet til å oppfylle kriteriene om «profesjonalitet, service og hellighet i livet.» Han skriver videre at departementets virksomhet skal synliggjøre at paven ønsker å vise Vatikanets diplomatiske personell større oppmerksomhet. Departementets sjef skal «regelmessig besøke pontifikale representanter» over hele verden og også være ansvarlig for utnevnelser, karriereplanlegging og kompetanseutvikling av de diplomatiske medarbeiderne.

Ifølge kilder innen statssekretariatet, skal denne reformen være det første skritt på vei til en større omorganisering av hele sekretariatet. Pave Frans særskilte kardinalråd som overvåker samtlige av Vatikanets reformer, har flere ganger diskutert hvordan man kan tydeliggjøre rollene til nuntiene og det diplomatiske personellet og hvordan man bedre kan gi dem støtte og backing i deres virksomhet.

(Catholic News Agency)