Nye dekreter fra Hellig­kårings­kongrega­sjonen: Pave Johannes Paul I ærverdig

Vatikanet, 9.11.2017 (KI/VIS) – Den 8. november 2017 mottok pave Frans Hellig­kårings­kongrega­sjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongrega­sjonen autorisasjon til å promulgere i alt åtte nye dekreter:

To dekreter anerkjenner martyriet til to personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdige») og kan lede til snarlig saligkåring. Dette gjelder:

  • Guds tjener Johannes Brenner OCist (ung: János), ungarsk sekularprest og cistercienser­novise, født den 27. desember 1931 i Szombathely i Ungarn, drept av hat til troen den 15. desember 1957 i Rábakethely i Ungarn.
  • Guds tjenerinne Leonella Sgorbati (født som Rosa Maria), italiensk ordens­søster i instituttet Missionarie della Consolata (ISMC), født den 9. desember 1940 i Rezzanello i kommunen Gazzola i provinsen Piacenza i regionen Emilio Romagna i Nord-Italia, drept av hat til troen den september 2006 i Mogadishu i Somalia. Mordet på henne regnes av mange som en reaksjon på pave Benedikt XVIs Regensburg-tale den 12. september 2006.

Ett dekret anerkjente de heroiske dyder til en salig som et ledd i hans hellig­kårings­prosess. Det gjelder:

  • Den salige Bernhard II av Baden, tysk markgreve, født i slutten av 1428 eller begynnelsen av 1429 på slottet Hohen­baden i Tyskland, død den 15. juli 1458 på en reise i Moncalieri i Italia.

I tillegg har fem personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan salig­kåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Johannes Paul I (it: Giovanni Paolo) (Albino Luciani), pave, født den 17. oktober 1912 i Forno di Canale, i dag Canale d’Agordo i Italia, død den 28. september 1978 i Det apostoliske palass i Vatikanet.
  • Guds tjener Gregor Fioravanti (it: Gregorio; født som Lodovico), italiensk prest OFM, grunnlegger av kongrega­sjonen Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore (FMSC) født den 24. april 1822 i Grotte di Castro i Italia, død den 23. januar 1894 i Gemona i Italia.
  • Guds tjener Thomas Morales Pérez (sp: Tomás), venezuelansk prest SJ, grunnlegger av sekular­instituttene «Korsfarere av Santa Maria» (Cruzados e Cruzadas de Santa María), født den 30. oktober 1908 i Macuto i Venezuela, død den 1. oktober 1994 i Alcalá de Henares i Spania.
  • Guds tjener Marcellin av Capradosso (it: Marcellino; født som Giovanni Maoloni), italiensk legbror OFMCap, født den 22. september 1873 i Villa Sambuco i kommunen Castel di Lama i provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Midt-Italia, død den 26. februar 1909 i Fermo i Italia.
  • Guds tjenerinne Teresa Fardella De Blasi, italiensk enke og grunnlegger av Istituto delle Suore Povere, Figlie di Maria della Santissima Incoronata, født den 24. mai 1867 i New York i USA, død den 26. august 1957 i Trapani i Italia.

Det har nå dukket opp hittil ukjente detaljer om dødsfallet til 33-dagerspaven Johannes Paul I (aug-sep 1978). De sier at paven få timer før sin død den 28. september 1978 klaget til sin privat­sekretær John Magee over sterke smerter i øvre del av brystet, men han ville ikke at lege skulle tilkalles. Dette støtter den offisielle frem­stillingen som sier at pave Johannes Paul I døde av et hjerte­infarkt. Den uventet tidlige avslutningen på ponti­fikatet satte i gang spekulasjoner om et mulig mord.

Disse opplysningene stammer fra tidligere upubliserte dokumenter som den 7. november ble publisert i en bok med tittelen «Pave Luciani – kronikk om en død» (Papa Luciani. Cronaca di una morte), av den italienske journalisten Stefania Falasca, som også er vise­postulator i salig­kårings­prosessen for Johannes Paul I.

Vatican Information Service / Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)