Flere medlemmer enn det ble søkt støtte for

Rettsaken.jpg

OSLO TINGRETT: Advokat Erling Lyngtveit (th) er forsvarer for Oslo katolske bispedømme. Advokat Christian Flemmen Johansen (tv) er en av to forsvarere for OKBs tidligere økonom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

 

Straffesaken mot Oslo katolske bispedømme (OKB) og bispedømmets tidligere økonom startet i sal 207 i Oslo tinghus mandag 20. november.

 

Tekst: NTB og Hans Rossiné

 

– Kirken mener at ingen som har opptrått på dens vegne, har begått bedrageri, fastslo OKBs advokat Erling Lyngtveit i sitt innledningsforedrag og stilte spørsmål om hvor mange medlemmer OKB reelt sett var berettiget til støtte til i perioden 2012 – 2014.

 

Se advokat Erling Lyngtveits forklaring av saken.

 
Ikke skyldige

Oslo katolske bispedømme og bispedømmets tidligere økonom er tiltalt for medlemsjuks, men både bispedømmet og økonomen erklærte seg ikke skyldige da rettssaken startet mandag.

Aktor Kristian Jarland viste i sitt innledningsforedrag til at fra 2010 til 2015 ble tilskuddet mer enn doblet og at OKB urettmessig har fått statsstøtte på omtrent 40 millioner.

Bispedømmet ble i november i fjor ilagt et forelegg på 1 million kroner, fordi ansatte i perioden fra 2012 til 2014 brukte telefonkatalogen til å finne fram til personer med «katolsk-klingende navn», ifølge NTB.

 

Intet bedrageri

– OKB mottok forelegg på bot som foretaksstraff for ett år siden. Forelegget ble ikke vedtatt. Begrunnelsen for dette var at ingen som har opptrådt på vegne av OKB, anses å ha begått bedrageri. Påtalemyndigheten har derfor valgt å sende forelegget til tingretten som tiltale. OKB vurderer saken på samme måte som i fjor, skriver bispedømmets forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit, i en SMS NTB søndag.

OKB mener bispedømmet ikke har gjort seg skyldige i grovt bedrageri, slik påtalemyndigheten mener.

– Det var langt flere medlemmer i OKB i de aktuelle årene enn det ble søkt støtte for, sa advokat Lyngtveit i retten.

Den tiltalte tidligere økonomens advokat, Anders Brosveet, sa at helt sentralt i saken står den tiltaltes forståelse av lovbegrepet «høre til» i et trossamfunn.

dommer.jpg

DØMMER: Ellen Meinich Martens er dommer i saken som er anlagt mot Oslo katolske bispedømme og bispedømmets tidligere økonom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

Forklaring

Mandag gikk med til partenes innledningsforedrag samt til den tiltalte økonomens forklaring. Statsadvokatens utspørring av tiltalte fortsetter tirsdag, da skal også en rekke vitner avgi sine forklaringer for retten.

Dommer i saken er Ellen Meinich Martens. Oslo tingrett har satt av en uke til behandlingen av saken.

 

Medlemsregister-saken oppsummert:

  • I slutten av februar 2015 anmeldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo katolske bispedømme (OKB) for påstått medlemsjuks.
  • Bakgrunnen for anmeldelsen var at ansatte i OKB skal ha funnet polsk- og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkt opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrert dem som medlemmer.
  • Det er OKB som håndterer medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge.
  • Fylkesmannen krevde i et brev sendt i slutten av juni i fjor tilbake nærmere 40,6 millioner kroner av Den katolske kirke og slår samtidig fast at praksisen var lovstridig og innmeldingene ugyldige.
  • OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi OKB mener departementet ikke har grunnlag for å kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte. OKB tapte søksmålet da saken var oppe i Oslo tingrett tidligere i år, men saken er anket.
  • KS sendte i mai ut et brev til alle norske kommuner der de skrev at det var grunn til å anta at norske kommuner har et samlet krav mot Den katolske kirke på 40–50 millioner kroner.
  • OKB vedtok ikke millionboten de fikk i medlemssaken, og rettssaken mot bispedømmet og deres daglige leder, som er tiltalt for grovt bedrageri, startet i Oslo tingrett mandag.
  • Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.