Sprawa rejestracji członków Kościoła

Les på norsk

Rettsaken.jpg

Sąd rejonowy w Oslo: Adwokat Erling Lyngtveit (po prawej) reprezentuje Kurię Kościoła Katolickiego. Adwokat Christian Flemmen Johansen (po lewej) jest jednym z dwóch obrońców byłego ekonomisty Kurii. Zdjęcie: Vidar Ruud / NTB scanpix.

 

Tekst: NTB (Norweska Agencja Informacyjna) i Hans Rossiné

 

Pierwszy dzień procesu

Sprawa karna przeciwko Kurii Kościoła Katolickiego w Oslo (OKB) oraz byłemu głównemu ekonomiście Kurii rozpoczęła się w sądzie rejonowym w Oslo w poniedziałek 20. listopada w sali nr 207.

 

Więcej członków Kościoła niż we wniosku o wsparcie.

– Kościół uważa, że nikt, kto działał w jego imieniu, nie dopuścił się nadużycia – stwierdził adwokat OKB Erling Lyngtveit w swojej mowie początkowej i postawił pytanie za ilu członków kościoła Kuria była uprawniona do uzyskania wsparcia w okresie 2012-2014.

 

Niewinni

Kuria Kościoła Katolickiego w Oslo oraz były ekonomista Kurii są oskarżeni o oszustwo przy rejestracji członków, ale zarówno Kuria jak i jej ówczesny główny ekonomista nie przyznali się do winy, gdy w poniedziałek rozpoczął się proces.

Oskarżyciel Kristian Jarland powiedział w swojej mowie początkowej, że od roku 2010 do 2015 wsparcie publiczne wzrosło ponad dwukrotnie i że Kuria otrzymała bezprawnie około 40 milionów koron.

W listopadzie ubiegłego roku Kuria została ukarana grzywną w wysokości 1 miliona koron, ponieważ pracownicy od 2012-2014 roku używali książki telefonicznej, żeby wyszukać osoby z „katolicko brzmiącymi nazwiskami” - według NTB.

 

Żadnego nadużycia

– Grzywna została nałożona na Kurię rok temu. Nie została ona przyjęta. Powodem tego było to, że nikt kto działał w imieniu OKB nie uważał, że doszło do nadużycia. Prokurator postanowił zatem skierować akt oskarżenia do sądu rejonowego. Kuria ocenia sprawę w ten sam sposób, co w zeszłym roku, napisał w niedzielę w SMS-ie do Norweskiej Agencji Prasowej adwokat OKB, Erling O. Lyngtveit

OKB uważa, że nie jest winna nadużyć finansowych, jak twierdzi prokuratura.

– W tamtych latach było w rzeczywistości dużo więcej członków Kościoła, niż podano w złożonym wniosku o wsparcie, powiedział w sądzie adwokat Lyngtveit.

Adwokat oskarżonego byłego głównego ekonomisty Kurii, Anders Brosveet, powiedział, że kluczowe znaczenia dla sprawy ma rozumienie przez oskarżonego pojęcia „przynależność” do wspólnoty wiary. 

 

Składanie wyjaśnień

Poniedziałek upłynął na wygłaszaniu mów początkowych stron oraz wyjaśnieniach oskarżonego głównego ekonomisty Kurii. Przesłuchanie oskarżonego przez prokuratora kontynuowane będzie we wtorek, następnie swoje wyjaśnienia dla sądu przedstawi kilku świadków.

Sędzią w tej sprawie jest Ellen Meinich Martens. Sąd rejonowy w Oslo ma tydzień na rozpatrzenie sprawy.

 

Sprawa rejestracji członków Kościoła – podsumowanie:

  • Pod koniec lutego 2015 wojewoda Oslo i Akerhus złożył doniesienie o domniemanym oszustwie przy rejestracji członków kościoła przez OKB.
  • Powodem doniesienia była informacja, że pracownicy OKB mieli znajdować polsko- i hiszpańskobrzmiące nazwiska w księżce telelefonicznej, wyszukiwać numery personalne tych osób w rejestrze publicznym (Folkeregisteret) i rejestrować je jako członków Kościoła Katolickiego.
  • OKB zajmuje się rejestracją członków Kościoła Katolickiego w całej Norwegii.
  • W liście wysłanym pod koniec czerwca ubiegłego roku wojewoda zarządał zwrotu blisko 40,6 miliona koron od Kościoła Katolickiego i jednocześnie stwierdził, że taka praktyka była niezgodna z prawem, a rejestracja członków nieważna.
  • OKB wystąpiła ze swojej strony z powództwem cywilnym przeciwko państwu i Ministerstwu Kultury, ponieważ uważa, że ministerstwo nie ma podstaw do żądania zwotu milionów otrzymanych przez Kurię w ramach pomocy publicznej. Powództwo zostało oddalone, gdy sprawa trafiła wcześniej w tym roku do sądu rejonowego w Oslo, ale złożono apelację.
  • KS (związek gmin) wysłał w maju list do wszystkich norweskich gmin, w którym napisano, że są podstawy domniemywać, że norweskie gminy mają zbiorowe roszczenie przeciwko Kościołowi Katolickiemu w wysokości 40-50 milionów koron.
  • OKB nie przyjęło milionowej grzywny w związku ze sprawą rejestracji członków Kościoła, a proces przeciwko Kurii oraz głównemu ekonomiście, który jest ostarżony o nadużycia finansowe, rusza w poniedziałek w sądzie rejonowym w Oslo.
  • Sprawa przeciwko biskupowi Berntowi Eidsvigowi została oddalona, ponieważ prokurator uważa, że nie można udowodnić, że miał on wiedzę o tym, co działo się pod jego zwierzchnictwem.