Straffesaken begynner mandag

 

Den 20. november skal straffesaken i forbindelse med medlemsregister-saken opp for Oslo tingrett. Saken vil gå over fem dager. I denne videoen forklarer OKBs advokat Erling Lyngtveit hva saken handler om og når vi kan forvente at dom faller.

 

– Det er en trist og utfordrende sak vi står foran for alle involverte, sa advokat Lyngtveit da han orienterte om saken på et allmøte i Akersveien for OKBs ansatte i dag, onsdag 15. november.

 

Straffesaken i Oslo tingrett er berammet fra mandag 20. november til fredag 24. november. Den gjelder tiltale for grovt bedrageri for OKBs tidligere økonom og foretaksstraff, bot, for bispedømmet som foretak. Den tidligere økonomens forsvarer er advokat Anders Brosveet.

OKBs forsvarer er Erling Lyngtveit og partsrepresentant for bispedømmet er fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad.

 

Biskop Bernt Eidsvig er innkalt som vitne, i likhet med flere geistlige og ikke-geistlige ansatte, og andre som har hatt befatning med saken.

 – OKB bestrider at det er skjedd bedrageri, men vi erkjenner, som før, at vi i en periode registrerte medlemmer på en uheldig og beklagelig måte, sier Lyngtveit.

 

Katolsk.no vil under rettssaken i neste uke legge ut oppdatert informasjon.