Anker dommen

 

Sauherad kommune har bestemt seg for å anke saken mot den polske legen Katarzyna Jachimowicz til Høyesterett.

Formannskapet i Sauherad vedtok torsdag at kommunen skal anke saken. Ifølge Telemarksavisa var det bare KrFs formannskapsmedlem som stemte imot.

 

Sagt opp

Jachimowicz var fastlege i Sauherad, men ble sagt opp da hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn kobberspiral på kvinnelige pasienter. Hun tapte saken i Aust-Telemark tingrett, men vant etter anke i Agder lagmannsrett.

 

Prinsipiell

Frode Lauareid, Sauherad kommunes advokat, sier til Telemarksavisa at saken har nasjonal interesse og at den er veldig prinsipiell.

Han skal nå forberede ankesaken. Den vil deretter gå fra lagmannsretten til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som skal bestemme om Høyesterett faktisk skal behandle anken. Kommer saken opp for Høyesterett, vil det trolig skje tidligst i september 2018.  

 

Les flere saker om dommen 

– En svært viktig dom

Jachimowicz vant frem i Agder lagmannsrett