Endrer lære om atomavskrekking

Paven tenker.jpg 

PÅ FLYET:  Pave Frans tar en pause mens han svarer på spørsmålene fra journalister ombord på flyet fra Dhaka, Bangladesh, til Roma den 2. desember. Foto: CNS/Paul Haring.

 

Global «irrasjonalitet» har ført til en endring i pavens lære om atomavskrekking, sier pave Frans

 

NATIONAL CATHOLIC REPORTER (NCR): Pave Frans har antydet at det globale politiske systemet er blitt irrasjonelt, og beskrev sin beslutning i forrige måned, om å endre pavens lære om aksept av atomavskrekking, som delvis grunnet verdens mangel på stabilitet.

 

«På grensen»

I en timelang pressekonferanse ombord på pavens flyvning til Roma den 2. desember, sa paven også at det er hans «overbeviste mening» at verden er «på grensen av legitimt eie og bruk av atomvåpen».

Da han ble spurt om hva som hadde endret seg i verdenssituasjonen som forårsaket hans brudd med Kirkens tidligere aksept av atomavskrekking, og om sabelraslingen nylig mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas Kim Jong Un hadde spilt en rolle, svarte paven: «Det som har endret seg er irrasjonaliteten», ifølge NCR.

 

Flere år siden

Da hans uttalelse av 10. november, der «selve besittelsen» av atomvåpen skal «fordømmes sterkt», ble sammenlignet med Pave Johannes Paul IIs holdning i 1982, der avskrekking var «moralsk akseptabelt», svarte pave Frans:

– Det har gått mange år siden Johannes Paul IIs tid. I dag har vi nådd grensen, sa pave Frans og fortsatte:

– Hvorfor? Fordi med så sofistikerte atomarsenaler som vi har i dag, risikerer vi å ødelegge menneskeheten, eller i det minste store deler av den.

Paven fortalte så journalistene at han ønsket å stille et spørsmål «ikke som et spørsmål fra det pavelige magisterium, men som et spørsmål stilt av en pave.»

– Er det i dag legitimt å opprettholde atomarsenaler slik som de er?  Eller, i dag, for å redde skaperverket, for å redde menneskeheten; er det ikke nødvendig å gå tilbake? spurte han. 

 

Mest om reisen

Pave Frans snakket om avskrekking som del av en pressekonferanse der han også forklarte sine grunner for ikke å ha referert direkte til forfølgelsen av Rohingya-muslimer under brorparten av sitt besøk i Myanmar og Bangladesh fra den 27. november til 2. desember. 

Spørsmålet om atomvåpen var det fjerde under pressekonferansen, men det eneste som handlet om annet enn utenlandsbesøket. Etter å ha hørt spørsmålet sa paven at han skulle svare på det, men han ville deretter foretrekke å svare på spørsmål omkring reisen. «Jeg ville foretrekke å snakke mer om besøket, fordi ellers ville det fremstå som om det ikke var særlig interessant, eller hva?» sa han.

 

Fordømte

Paven fordømte besittelsen av atomvåpen i en tale på en konferanse organisert av Vatikanet for å følge opp en ny FN traktat signert av 122 land, som krever en fullstendig avskaffelse av atomarsenaler.

Når tidligere paver har krevet avskaffelse av atomvåpen, har de også samtidig bevilget betinget moralsk aksept av en avskrekkingsstrategi som vokste frem etter andre verdenskrig, da USA og Sovjetunionen bygde opp store lagre av atomvåpen for å skremme begge land fra å iverksette et atomangrep. 

 

Akseptabelt

I 1982 sendte Johannes Paul II et brev til FNs generalforsamlings andre spesialsesjon om nedrustning [Special Session of the General Assembly devoted to Disarmament/SSOD-II]. I dette brevet sa Johannes Paul II at avskrekking var akseptabelt på grunn av behovet for en defensiv balanse, og «som et steg på veien mot en progressiv nedrustning.» 

Amerikanske biskoper adopterte Johannes Paul IIs standpunkt i sitt viktige pastoralbrev «Fredens utfordringer: Guds løfte og vårt svar» [«The Challenge of Peace: God’s Promise and Our Response»], der de ga en «strengt betinget moralsk aksept» for avskrekking, ifølge NCR.

 

Nord-korea missil.jpg

OPPSKYTING: Nord-Koreanere ser på en nyhetsrapport om oppskytningen av en ballistisk langdistansemissil, på en storskjerm ved Pyonyang stasjon i Pyonyang, Nord-Korea, 30. august. Foto: CNS/Kyodo via Reuters.

 

Trump og Kim har utvekslet mange trusler de siste månedene, mens Nord-Korea har søkt å videreutvikle sitt atomprogram. USAs president har referert nedsettende til Kim som «den vesle rakettmannen» («little rocket man», og har truet Nord-Korea med «en vrede verden aldri før har sett», skulle Nord-Korea fortsette utviklingen av sitt atomprogram. Nord-Korea sa denne uken at de har testet et nytt ballistisk missil med en operativ rekkevidde som omfatter mesteparten av USA.

 

Oversatt av Therese Sjøvoll