Kallsmesse: 7. desember

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Denne torsdagen har St. Elisabethsøstrene og Oblatfedrene gått sammen, slik at det er særskilt bønn for kall til disse ordene. Kallsmessen holdes i St. Olav domkirke i Oslo kl. 18.00 og det er biskop Bernt Eidsvig som presiderer messen.

Velkommen!