Messe for ansatte på Follobanen

Mandag 4. desember ble det feiret katolsk messe for ansatte på Follobanen. Messen ble holdt av p. Joel Tobón hundre meter under bakken, nede i tunnelsystemet på Åsland, Blixtunnelen. Messen var spesielt rettet mot hellige Barbara av Nikomedia som har sin minnedag 4. desember.

Hellige Barbara er vernehelgen for blant annet gruve- og bygningsarbeidere. Etter Blixtunnelens ferdigstillelse, vil togturen mellom Oslo og Ski kun ta 11 minutter. Det er et spansk/italiensk tunnelselskap kalt Acciona Ghella Joint Venture som bygger hoveddelen av banen.

 

Se video fra den stemningsfulle messen nede i Blixtunnelen: