Nettside med nytt utseende

Om du ikke allerede har lagt merke til det, så har St. Svithun menighet i Stavanger fått ny nettside.

Det er diakon Josef Ottersen som har jobbet med å utvikle nettsidene. Han har sitt praktikum i menigheten, og prestevies i 23. juni 2018 i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Bernt I. Eidsvig.

– Fokuset med den nye nettsiden er å bygge opp det åndelige fellesskapet. I tillegg til å være lett tilgjengelig og attraktivt, vil vi styrke opplevelsen av at vi alle hører til samme menighet. Vi ønsker å samle informasjonen for ulike språkgrupper på samme sted, og jobber med å bygge ut siden med de mest brukte språkene, sier diakon Josef Ottersen. 

Se den nye nettsiden!