Nytt alter og talerstol i Den Hellige Ånds kirke i Mosjøen

Forsamling hellige ånds kirke.jpg

Den 3. desember velsignet Biskop Berislav nytt alter og lesepult i Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen.

Velsignelsesdokumenter ble undertegnet av: Biskop Berislav, Sogneprest p. Marek og Ove Magnus, leder for menighetsrådet.

Både alter og talerstol er laget av Sogneprest, p. Marek. Han har lagt ned et kjempearbeid med lite verktøy, og intet snekkerverksted.

Organist Marcin fra Polen skal flytte, og han ble behørig takket. Etter Messen ble det arrangert julebord/kirkekaffe.

 

Melding fra Ove Magnus Olsen

Alteret den hellige ånds kirke.jpg

Det nye alteret laget av Sogneprest, p. Marek.

talestol.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talerstolen er også laget av Sogneprest, p. Marek.