Nytt St. Olav kirkeblad er ute

 

 

 

Da er St. Olav kirkeblad nummer fire 2017 sendt ut til abonnentene. Hva kan de glede seg til å motta? Vi har møtt redaktørene Nils Heyerdahl og Hans Rossiné til en prat.  

 
Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Når vi blar i den ferske utgaven av St. Olav kirkeblad, merker vi fort at det er mer enn innholdet som er nytt: bladet er limfrest, papirkvaliteten er høyere og dessuten er trykk-kvaliteten matt, ikke glossy. Det siste er gjort for å øke lesbarheten. 

Hva er nytt i og med dette nummeret av St. Olav kirkeblad, ansvarlig redaktør Hans Rossiné? 

–  Det er mer visuell variasjon enn i tidligere utgaver. Vi kan vel si at uttrykket er litt mer i katolsk ånd – det er rikere på både farver og former og samtidig tilpasset vår tid. Vi har forsøkt å ta vare på det beste i vårt design og utvikle resten videre. Vi har valgt en hovedskrifttype som har bedre lesbarhet enn den gamle og dessuten er størrelsen økt noe. Alt for å lette lesningen av bladet. 

– Designet skal vel dessuten være mer på innholdets premisser: Vi former sidene utfra det innholdet bidragsyderne leverer, supplerer redaktør Nils Heyerdahl. 

– Her må vi få rette en stor takk til vår dyktige designer Erlend Lans Pedersen, sier Rossiné og fortsetter: 

– Hvis leserne har meninger og tilbakemeldinger til oss om design eller innhold, dersom de har tips eller ideer, så er de varmt velkommen til å ta kontakt med oss. 

 

Les mer og abonner 

 

Hva er ved det gode gamle, Nils Heyerdahl? 

– St. Olav forsøker å formidle den katolske befolknings interesser og kultur. Det er et mangfoldig og rikt foretak, som vi ønsker å forene mellom to permer. Det betyr både bredde og dybde: Her finner du dermed både kortnytt fra inn- og utland og dybdeartikler om trosliv. La meg for eksempel vise til Den katolske profilen, denne gang om Åge Rønning. 

Hans Rossiné deler din redaktørkollegas betraktning – og legger til: 

– St. Olav kirkeblad skal speile det katolske Norge i alle dets fasetter. Da er det også viktig at vi har artikler med pastoral hensikt: Bladet skal både informere og bygge en sterkere tro hos den enkelte leser. 

 

Hvilket innhold vil dere trekke spesielt frem i denne utgaven av St. Olav kirkeblad?

– Her er det mange viktige glimt fra det katolske liv: Vi har reportasjer fra Munkeby, fra Tautra og fra Vatikanets mosaikkverksted. Alt dette er leseverdig innhold – og om jeg skal nevnte én konkret sak, så vil jeg anbefale første artikkel i serien De kom og ble av Elisabeth Solberg. Du finner den på side 38.

Hans Rossiné trekker frem at bladet har hele 11 sider bokomtaler. 

– Her tar vi for eksempel for oss SEGL 2017 som er blitt en viktig og imponerende trykksak av en størrelse og kvalitet som vi knapt finner noe annet sted. 

  

Les mer og abonner