OKBs høringssvar klart

IMG_8101 (22).JPG

KRITISK: - En tilskuddsgrense på 15 år vil ramme oss og en rekke andre trossamfunn hardt, sier OKBs fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad.

 

Oslo katolske bispedømme sendte onsdag 20. desember inn sitt høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn. – Vi har gitt Kulturdepartementet en tydelig tilbakemelding på det de spurte om, sier OKBs fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad.

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene, Kirkeloven, Trossamfunnsloven og Livssynssamfunnsloven, foreslås opphevet og erstattet av en felles lov. Høringsfristen er 31. desember i år, og Kulturdepartementet har innført en nettbasert løsning for høringsuttalelsene.

Kritiske

–Det er spesielt to punkter vi er særdeles kritiske til i det nye lovforslaget. Det første gjelder at tilskudd kun skal beregnes til medlemmer over 15 år. Det mener vi vil ramme oss spesielt hardt. Det andre gjelder forslaget om bare å støtte kirkebygg fra før 1900, det synes vi er et ulogisk og tilfeldig årstall, sier Bostad.

 

Takknemlig

Lovforslaget ble sendt ut på høring i OKB tidligere i høst. Bostad er takknemlig for alle tilbakemeldingene han har fått, både muntlige og skriftlige.

–Jeg har fått gode, konstruktive og velbegrunnede innspill fra Tautra Mariakloster, Katarinahjemmet og fra Ewa Bivand i St. Paul. Jeg vil også spesielt takke msgr Torbjørn Olsen for sjenerøs kunnskapsdeling og gode og viktige innspill, sier Bostad.

 

Les OKBs høringssvar

Les andre høringssvar