Pavens appell for Jerusalem

Jerusalem.jpg

PAVENS APPELL: Under onsdagsaudiensen kom pave Frans med en appell for Jerusalem. Foto: AFP

 

Under onsdagsaudiensen 6. desember kom pave Frans med en appell for Jerusalem etter at det i går ble kjent at president Trump har til hensikt å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

I sin appell sa paven følgende:

Mine tanker går nå til Jerusalem. Jeg kan ikke tie om at jeg er dypt bekymret over den situasjonen som er oppstått i de siste dagene, og jeg ønsker å komme med en dypfølt appell om at alle må engasjere seg for å respektere byens «status quo» i overensstemmelse med de relevante FN-resolusjoner.

Jerusalem er en enestående by, hellig for jøder, kristne og muslimer, som ærer sine hellige steder der, og den har et spesielt kall når det gjelder fred.

Jeg ber Herren om at denne identiteten må bli bevart og styrket til gagn for Det hellige land, Midtøsten og hele verden, og at klokskap og forsiktighet må få overtaket for å unngå at nye spenningsmomenter blir føyd til en allerede urolig verdenssituasjon, preget av mange grusomme konflikter. 

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse