Pavens utendørsmesse i Myanmar

REUTERS2505742_Articolo.JPG

Fra messen på Kyaikkasan-stadionet i Yangon i Myanmar. Foto: REUTERS

 

Onsdag 29. november feiret pave Frans messe med 150.000 mennesker på «Kyaikkasan-stadionet» i Yangon i Myanmar. Mange hadde reist i dagevis, fra fjerne landsbyer og fjellområder, og sovet under åpen himmel.

Paven prekte om Guds visdom og om «barmhjertighetens legende balsam», til dels ut fra dagens tekster, som var Belsassars gjestebud i Daniels bok og noen vers av Lukas 21, deriblant: 

 

«For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi» 

(Luk 21,15).

Med vår rent menneskelige visdom kommer vi ikke langt, bemerket paven innledningsvis. På kong Belsassars gjestebud visste de å prise «guder av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein». Men de hadde ikke visdom til å prise Gud, som har vårt liv i sin hånd og rår for hele vår livsvei (jf. Dan 5,23).

Jesus er «Guds visdom i egen person (jf. 1 Kor 1,24). Det var ikke med lange taler eller store politiske eller jordiske maktdemonstrasjoner at Jesus lærte oss sin visdom, men ved å gi sitt liv på korset.» Den korsfestede er vårt kompass; det er på korset vi finner visdommen, som med Guds lys gir livet vårt riktig retning.

 

Korset gjør oss også friske, fortsatte paven. Ved Jesu sår blir vi helbredet (jf. 1 Pet 2,24). «Jeg vet at mange i Myanmar bærer på sår etter vold, både synlige og usynlige sår. Vi kan være fristet til å reagere på disse skadene med en verdslig visdom […] Vi tror at helbredelsen kan komme gjennom sinne og hevn. Men hevnens vei er ikke Jesu vei.»

«Jesu vei er en helt annen. Da hatet og avvisningen brakte ham til lidelsen og døden, svarte han med tilgivelse og barmhjertighet. I dagens evangelietekst sier Herren til oss at også vi, liksom han, kan møte avvisning og hindringer, men at han vil gi oss en visdom som ingen kan motstå (jf. Luk 21,15). Han snakker her om Den hellige ånd, og Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den (jf. Rom 5,5). Med Åndens gave gjør Jesus hver av oss i stand til å være et tegn på hans visdom, som seirer over denne verdens visdom, og på hans barmhjertighet, som gir lindring til selv de vondeste sår.»

I eukaristiens gave lærer vi å finne hvile i Jesu sår, fortsatte paven. Der lar Far oss kjenne «sin barmhjertighets legende balsam» og gir oss styrke til å smøre også andres sår og vonde minner. «På denne måten blir dere vitner for den forsoningen og freden som Gud ønsker skal herske overalt.»

Paven vet at Kirken i Myanmar, selv under vanskelige forhold, gjør mye for å bringe «den legende balsamen» til andre: Evangeliet blir godt forkynt, og mange, for eksempel Catholic Karuna Myanmar og Den pavelige misjonsvirksomhet (Missio), hjelper fattige og lidende, uansett religiøs og etnisk tilhørighet. Paven oppmuntret de myanmarske katolikkene «til å fortsette å dele med andre den uvurdelige visdommen som dere har fått, kjærligheten som veller fram fra Jesu hjerte.»

Ikke alle ønsker å forstå logikken i Jesu budskap om tilgivelse og barmhjertighet, bemerket paven. Vi kristne møter motstand. Men Jesu visdom er uimotståelig (jf. Luk 21,51). «Hans kjærlighet, som ble åpenbart på korset, er ikke til å stanse i lengden. Den er som en ‘åndelig GPS’ som uvegerlig fører oss inn i Guds indre liv og vår nestes hjerte».

 

Her er hele prekenen på engelsk.

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse