Sr. Sylvia er kalt hjem til Gud

Sr. Sylvia (Magdalena) Krisch S.F.X, født i Tyskland i 1932, ble kalt hjem til Gud tirsdag 19. desember.

Vi minnes sr. Sylvia fra sine yngre dager, da hun hadde ansvar for katekesen og hjalp til i resepsjonen på St. Paul skole. Hun var en god og trofast medsøster. 

Sr. Sylvia begraves i Vår Frue kirke onsdag 3. januar.

Forenet i bønn for henne.
St. Franciskus Xaverius-søstrene