Synode for Amazonas i oktober 2019

Native amazon.jpg

AMAZONAS: Pave Frans vil møte representanter for Amazonas urbefolkning under sin reise til Chile og Peru i januar 2018.

 

Tirsdag 12. desember startet en konferanse i Roma i anledning 25-års jubileet for stiftelsen «Populorum Progressio» for Latinamerika.

I løpet av disse årene har stiftelsen støttet over 4300 prosjekter i Latinamerika og Karibia for å forbedre forholdene for urfolk, mestiser og afroamerikanere. I Vatikanet vil det i oktober 2019 finne sted en synode om Amazonas.

Under konferansen tirsdag sa kardinal Baldisseri, generalsekretær for bispesynoden, at hovedmålet med synoden vil være å komme fram til «nye evangeliseringsmåter for den delen av Guds folk, særlig urfolkene, som ofte blir glemt og som har dårlige fremtidsutsikter, også på grunn av krisen i Amazonasregnskogen, som er en viktig lunge for vår planet». Baldisseri minnet også om at pave Frans vil møte representanter for Amazonas’ urbefolkning under reisen til Chile og Peru i januar 2018.

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse