Utnevnelser skolestyret

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har utnevnt Knut Hansson Robberstad til leder av skolestyret ved St. Paul Skole i Bergen. Samme dato har han også utnevnt Ellen Cathrine Greve til medlem og Anne Samuelsen til varamedlem i skolestyret.

Deretter har biskop Bernt I. Eidsvig utnevnt Tom Schelderup Skare til styreleder av skolestyret ved St. Paul Gymnas i Bergen. Samme dato har han utnevnt Jacob Kooter Laading til styremedlem og Thu Nguyen til varamedlem i skolestyret.

Alle utnevnelsene har virkning fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021.