Vatikanet/USA: Kardinal Bernard Law (86) død

Roma, 20.12.2017 (KI/KAP) Kardinal Bernard Law, tidligere erkebiskop av Boston (1984-2002) og tidligere erkeprest av basilikaen Santa Maria Maggiore (2004-11), døde natten mellom tirsdag den 19. og onsdag den 20. desember 2017 i Roma, 86 år gammel og etter langvarig sykdom. Law var en av de mest innflytelsesrike kardinalene i USA før han ble svært omstridt på grunn av sin rolle i misbruksskandalen i Boston. Etter vedvarende anklager om ikke å handle avgjørende nok mot prester som misbrukte mindreårige seksuelt, ble han kalt til Roma av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005), hvor han fikk beskjed om å gå av. Den 13. desember 2002 fikk han innvilget sin avskjedssøknad som erkebiskop av Boston av paven, bare 71 år gammel. Senere valgte han å bosette seg i Roma.

Bernard Law ble født den 4. november 1931 i Torreón i Mexico og studerte ved universitetet Harvard og teologi i Ohio, teologi, filosofi og historie. I 1984 utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Boston, og i 1985 kreerte paven ham til kardinal. I den nasjonale bispekonferansen var han en av de fremste personlighetene og ledet kommisjonen for økumeniske og interreligiøse forbindelser og var ansvarlig for innlemmingen av konverterte gifte anglikanske (episkopale) prester i Den katolske kirke.

Kardinal Law skapte seg et navn som en energisk stemme for sosial rettferdighet og i kampen mot rasediskriminering, men også som en autoritær forsvarer av katolsk lære, for eksempel i abortlovgivningen og spørsmål om det kirkelige hierarki. Til tross for den statlige embargoen knyttet Law kontakter til det kommunistiske Cuba, og han forhandlet i timevis personlig med diktatoren Fidel Castro om menneskerettighetsspørsmål. Stadig snakket han også personlig med de amerikanske presidentene Ronald Reagan (1981-89) og George Bush (1989-93), som han ifølge New York Times hadde et spesielt nært forhold til.

På 1990-tallet avdekket avisen Boston Globe tilfeller av presters seksuelle misbruk av mindreårige og avslørte hvordan kardinal Law hadde behandlet disse sakene. Reporterne avisen fulgte opp disse sakene med en inntil da helt ukjent hardnakkethet, og jo mer offentligheten fikk vite om gjerningsmennene, jo vanskeligere ble det for kardinalen å rettferdiggjøre sin tidligere mildhet mot slike prester Offer-organisasjoner og media gjorde snart kardinalerkebiskopen av Boston til sin mest forhatte målskive i sin kampanje for å avsløre den katolske kirkens institusjonelle tilsløring i disse sakene.

Når bispekonferansen hadde møter, samlet demonstranter seg med talekor og transparenter som krevde Laws avgang, og han skal til og med ha mottatt drapstrusler. Ettersom presset stadig ble sterkere, ble han en nedbrutt mann, men sto samtidig fast på at «man avsetter ikke en erkebiskop som om han skulle være en politiker eller en næringslivsleder». Til slutt måtte altså paven gripe inn.

At han offentlig innrømmet feil i sin embetsførsel, hadde liten virkning. Mediene og justismyndighetene skånet ham ikke, og i sitt tidligere erkebispedømme ble han mer og mer en ikke-person. Erstatningssaker brakte erkebispedømmet til konkursens rand. Men verken kirkelig eller borgerlig ble Law noensinne dømt for lovbrudd.

Pave Johannes Paul II, som kjente og satte pris på kardinalens tidligere fortjenester, utnevnte ham til slutt i mai 2004 til erkeprest av Santa Maria Maggiore i Roma. Dermed ga han den 73-årige kardinalen en andre sjanse, riktignok i et embete med mer prestisje enn innflytelse. I 2011 fylte han åtti år og måtte dermed gå av fra embetet i Maria Maggiore. Han fortsatte å bo i Roma, og han skal begraves i Santa Maria Maggiore.

Etter kardinal Laws død teller kardinalkollegiet 216 medlemmer, hvorav 120 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)