Ledig stilling i St. Olav domkirkemenighet i Oslo

LEDIG STILLING SOM KATEKESEKOORDINATOR (50%) OG PROSJEKTSTILLING (50%) TILKNYTTET KATEKESEUNDERVISNINGEN I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

 

St. Olav domkirkemenighet er den første katolske menighet som ble opprettet i Norge etter reformasjonen. I dag er den også en av våre største menigheter med ca. 11.500 medlemmer hvorav ca. 3000 deltar i søndagsmesse hver helg. I tillegg til sogneprest og kapellaner består staben av menighetssekretær, en karitativ koordinator, en organist, en kantor, en vaktmester, en renholder, barne- og ungdomsarbeider og frivillige kontormedarbeidere.

En viktig oppgave for menigheten er å hjelpe foreldre til å oppfylle det løftet de avla i dåpen om å oppdra barna i den kristne tro. Derfor tilbyr vi katekeseundervisning fra og med 2. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 500 barn og unge går til katekese i domkirkemenigheten på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, men vi søker etter en som skal koordinere og tilrettelegge for undervisningen. I tillegg lyser vi ut en prosjektstilling knyttet til utarbeidelse av rutiner og overordnede planer for katekesen. Det inngår i denne stilingen å se nærmere på hvordan vi kan bedre kontakten med de foresatte ved bruk av sosiale medier og nettet slik at de i større grad får mulighet til å følge opp det de unge har lært i undervisningen i hjemmet. Denne stillingen vil i første omgang strekke seg ut juni, men kan bli forlenget.

 

Vi søker etter en medarbeider med:

 • Relevant utdanning, minimum tre år ut over videregående skole ved høyskole eller universitet
 • Erfaring som kateket eller med barne- og ungdomsarbeid
 • Evne og lyst til å arbeide for og med barn og unge i Den katolske kirke
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv, og Den katolske kirkens oppdrag
 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Et positivt menneskesyn
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig
 • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig, og det kan være en fordel å kunne flere språk, særlig polsk og engelsk.
 • Ha erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier.  

 

Katekesekoordinatorens oppgave vil bestå av:

 • Koordinering av alt katekesearbeid
 • Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig
 • Tilrettelegge praktisk for katekese på ulike språk
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norsk-språklige katekesen
 • Samarbeide med prest og organist om familiemessene
 • Sørge for undervisningsutstyr, bøker o.l.
 • Sette opp plan for undervisningen
 • Det vil være forefallende kontorarbeid tilknyttet stillingen
 • Samarbeide med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger
 • Delta på stabsmøter

 

Oppgavene knyttet til prosjektstillingen vil være:

 • Videreutvikle hjemmesiden for katekesen
 • Skape nye plattformer for kontakt med foresatte
 • Lage nye rutiner for registrering o.l. av elevene
 • Tilpasse tilgjengelig læringsmateriell til undervisningen i St. Olav

 

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold og engasjerte ansatte og frivillige
 • Opplæring/oppfølging

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene, og de andre ansatte på menighetskontoret.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og arbeidet følger i stor grad skoleåret. Man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med skolestart og skoleslutt.

Stillingen avlønnes etter statens lønnstrinn 35 – 42 avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes innen 18. januar til St. Olav domkirkemenighet ved p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no. Spørsmål vedrørende stillingen kan også rettes til sognepresten på telefon 22982165.