Søknadsfrist for videregående skole: Tar verden inn i klasserommet

 

Se intervju med Carmen Bjørg Gomez Svanes

 

1. mars løper fristen ut for å søke opptak til videregående skole. Nå er St. Paul gymnas i Bergen på turné for å overbevise nye elever om at nettopp de bør stå øverst på ønskelisten.

 

Tekst og foto/video: Petter T. Stocke-Nicolaisen

  

At St. Paul gymnas er et unikt studietilbud, er ikke vanskelig å argumentere for: Det er den eneste katolske videregående friskolen i Norge – og én av to i Norden. Det mangler heller ikke på andre gode grunner for å søke seg nettopp dit, skal vi tro elev Carmen Bjørg Gomez Svanes, karriereveileder Suzanne Skintveit og elevinspektør Dag Olav Larsen.

– St. Paul er anderledes – vi har en prest blant oss, et kapell på skolen og iblant feirer vi messe. Men det viktigste for meg er at de kristne verdiene kommer frem: Vi tar vare på hverandre, vi bryr oss om hverandre – så det er lite mobbing og mye nestekjærlighet.

Når vi møter dem, har Carmen, Suzanne og Dag Olav nettopp vært på St. Sunniva skole i Oslo og møtt elever i tiende klasse.

– De virket interesserte og stilte mange spørsmål. Å invitere elever fra resten av landet, er viktig: Det beriker miljøet vårt, forteller Suzanne og legger til: 

– Vi har elever med mange forskjellige bakgrunner hos oss, men vi møtes i skolefellesskapet. Det er én av våre mange styrker.

 

"Det er viktig at elevene legger premissene for Mentor-ordningen. Den er der for dem."

Dag Olav Larsen, elevinspektør

 

Lærerne har tid

Sommeren 2017 kunne katolsk.no bringe nyheten om at St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet hvor flest fullfører studiene.

– Det er god trivsel på skolen og det skaper et godt læringsmiljø, mener Carmen:

– Det er en liten skole og vi elever har god kontakt med våre lærere. Vi blir sett, hørt – og lærerne har tid til oss. Det er viktig.

Både Suzanne og Dag Olav trekker frem at skolen prioriterer to trivselstiltak høyt, nemlig Mentor- og Makker-ordningene.

– Mentor-ordningen betyr at hver lærer har ansvar for 15 elever. De skal bli sett, hørt og vi gjennomfører ukentlige møter med dem. Der kan de ta opp alt mulig – på nesten alle mulige måter. Vi har brukt alt fra Kahoot til Adele på meget høyt volum.

– Det er viktig at elevene legger premissene for Mentor-ordningen. Den er der for dem, forklarer Dag Olav.

Han poengterer at Mentor-ordningen er et viktig verktøy i arbeidet med å motivere elevene til å fullføre deres videregående opplæring og at den kommer i tillegg til den såkalte Makker-ordningen: 

– Alle elever får tildelt en makker, altså en partner i klassen. De to skal passe på hverandre, for eksempel hvis en er syk og borte fra skolen. Da er den makkerens ansvar å ta vare på notater, formidle beskjeder og å ta kontakt for å høre hvordan det går. Vi har gode erfaringer med å arbeide slik og tilbakemeldingene fra elevene er positive, sier Suzanne.

 

"St. Paul er en internasjonal skole, ikke bare fordi vi inviterer verden inn – vi reiser ut!"

Carmen Bjørg Gomez Svanes, elev

 

Verden inn i klasserommene

I sin brosjyre skriver de «St. Paul gymnas – for deg som vil lære mer». Hvordan holder dere det løftet, spør vi.

– Vi har tre linjer: en humanistisk, en realfagslinje og universitetslinjen. Vi tilbyr til og med latin, det er spesielt, men et uttrykk for at vi tar de klassiske læringsidealene på alvor. Vi er inspirert av Den store dannelsesreisen. Før reiste man rundt i hele Europa for å lære språk, kultur og kunst. Vi tar også elevene med på flere studiereiser, men har samtidig en ambisjon om å ta Europa – og resten av verden – inn i klasserommene.

– Vi har også en utvekslingsavtale med Carroll College i byen Helana, Montana, USA. Det er en katolsk skole og tar man universitetslinjen, kan man reise dit for å studere i tredjeklasse, sier Suzanne.

Universitetslinjen betyr at man tar videregående skole på kortere tid, slik at man allerede i tredjeklasse kan prøve seg som universitetsstudent.  

– St. Paul er en internasjonal skole, ikke bare fordi vi inviterer verden inn – vi reiser ut også, utbryter Carmen. Hun er bare halvveis i andreklasse, men har allerede vært på skoleturer til New Castle, Frankrike, Tyskland og rundt omkring i Norge.

– Det har vært utrolig lærerikt og moro. Det er faglig interessant, men vi tar også til oss hvordan mennesker i Europa både er like – og veldig forskjellig. Slik lærdom har stor verdi, tror jeg.

Hun har mer å glede seg til: Til høsten skal tredjeklassene til Roma, alle katolikkers «hjemby»: – Jeg ser veldig frem til det. Det er en deilig katolsk fellesskapsfølelse i den byen.

Til høsten står også en annen reisenyhet på programmet: Førsteklassingene skal til Krakow på en ukestur for å bli bedre kjent.

– Å gå på St. Paul er en spennende reise i seg selv. Skolen er en pionér: Første katolske videregående i Norge, første med universitetslinje og samarbeidsavtale med et amerikansk college, sier Dag Olav.

 

St. Paul_innside.jpg

LØP OG SØK: Karriereveileder Suzanne Skintveit (f.v.), elevinspektør Dag Olav Larsen og elev i andreklasse Carmen Bjørg Gomez Svanes i Oslo for å invitere flere elever til Bergen og St. Paul gymnas.

 

Søknadsfrist og mer informasjon

For dem som ønsker å være med på turen Krakow og en dannelsesreise ved St. Paul gymnas, så er én dato helt avgjørende: 1. mars er søknadsfristen for videregående skoler i Norge, også St. Paul gymnas i Bergen. Du søker via vigo.no og om du ønsker mer informasjon før du bestemmer deg, kan du være med på et informasjonsmøte 8. februar kl. 18.00 på St. Paul gymnas.

 

Fakta om St. Paul gymnas

  • Etablert i 2012
  • Holder til i Nygårdsgaten 124, Bergen
  • Rektor er Petter Gjessing
  • Har 270 elever fordelt på tre trinn og tre linjer: humanistiske fag, realfag og universitetslinjen
  • Nettside: www.stpaulgymnas.no