Vatikanet: Klart for nye hellige og salige

Blant dem de syv trappistene fra klosteret i Tibhirine

Vatikanet, 27.1.2018 (KI/KAP/VIS) – Fredag den 26. januar 2018 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt åtte nye dekreter:

Ett dekret godkjenner et mirakel på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

  • Den salige Nazaria Ignatia March Mesa (bildet) (sp: Nazaria Ignacia) (ordensnavn: Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús), spansk grunnlegger av søsterkongregasjonen «Korstogsmisjonærer for Kirken» (Misioneras Cruzadas de la Iglesia – MCI), født den 10. januar 1889 i Madrid i Spania og død den 6. juli 1943 i Buenos Aires i Argentina, saligkåret den 27. september 1992.

Tre dekreter godkjenner mirakler på forbønn av tre ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

  • Den ærverdige Elisabeth Eppinger (ordensnavn: Alphonse-Marie) (1814-67), fransk grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av den helligste Frelser» (Soeurs du Très-Saint-Sauveur), født den 9. september 1814 i Niederbronn i Frankrike, død den 31. juli 1867 samme sted, ærverdig den 19. desember 2011.
  • Den ærverdige Clelia Merloni, italiensk grunnlegger av Instituttet «Apostler av Jesu Hellige Hjerte» (Apostole del Sacro Cuore di Gesù – ASCJ), født den 10. mars 1861 i Forlí i Italia, død den 21. november 1930 i Roma i Italia, ærverdig den 21. desember 2016.
  • Den ærverdige Maria Gargani (ordensnavn: Maria Crocifissa dell’Amore Divino), italiensk grunnlegger av kongregasjonen «Apostler av Jesu Hellige Hjerte» (Suore Apostole del Sacro Cuore – SASC), født den 23. desember 1892 i Morra Irpino (i dag Morra De Sanctis) i Italia, død den 23. mai 1973 i Napoli i Italia, ærverdig den 7. juli 2017.

To dekreter anerkjenner martyriet til tyve personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdige») og kan lede til snarlige saligkåringer. Dette gjelder:

  • Guds tjener Peter Lucian Claverie (fr: Pierre-Lucien), fransk dominikaner (Ordo fratrum Prædicatorum – OP), biskop av Oran (1981-96), født den 8. mai 1938 i Algerie, død den 1. august 1996 samme sted, og atten ledsagere, ordensmenn og kvinner, drept av hat til troen i Algerie fra 1994 til 1996. I denne gruppen inngår de syv trappistene fra klosteret i Tibhirine.
  • Guds tjenerinne Veronika Antal (ro: Veronica), rumensk legkvinne og fransiskanertertiar (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS), født den 7. desember 1935 i Nisiporeşti i Romania, drept av hat til troen den 24. august 1958 i Hălăuceşti i Romania.

I tillegg har to personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Ambrosius Grittani (it: Ambrosia), italiensk sekularprest og grunnlegger av Istituto Suore Oblate di San Benedetto Giuseppe Labre, født den 11. oktober 1907 i Ceglie del Campo i Italia, død den 30. april 1951 i Molfetta i Italia.
  • Guds tjenerinne Anne-Marie Madeleine Delbrêl, fransk legkvinne, født den 24. oktober 1904 i Mussidan i Frankrike og død den 13. oktober 1964 i Ivry-sur-Seine i Frankrike.

Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede / Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)