Verdensdagen for flyktninger og innvandrere i Polen

 

14. januar 2018 markerte Kirken Verdensdagen for flytninger og innvandrere. Pave Frans har skrevet et eget verdensdagsbudskap under tittelen «Å ta imot, å beskytte, å fremme og integrere innvandrere og flyktninger». Hva sa de polske erkebiskopene om emnet? 

Biskopene appellerte til de troendes engasjement for å hjelpe innvandrere fra Midtøsten og Ukraina. I perioden 2015 – 2017 kom det ca. 1 million innvandrere fra Ukraina til Polen.

Erkebiskop og primas Wojciech Polak feiret messe i Inowroclaw og sa blant annet i sin preken at: «hver innvandrer og flyktning som banker på vår dør, er er en mulighet til å møte Jesus». Erkebiskopen refererte også til polakker som bor i utlandet.

15. januar ble det holdt en pressekonferanse om innvandrere og flyktninger i Warszawa, der den polske erkebiskopen Stanislaw Gadecki møtte journalister. I sin tale pekte han på mange aspekter knyttet til innvandrere og flyktninger. Han understreker den kristne plikten til å hjelpe flyktninger:

– Personlig egoisme, i betydningen bekymring for ens egen sikkerhet, er blitt viktigere enn altruisme, holdningen som fokuserer på å hjelpe andre. Når det gjelder spørsmålet om flyktninger og asylsøkere, så kan ikke det viktigste referansepunktet være statens interesse eller nasjonal sikkerhet. Det må være mennesket.

Men han viser også til de nyankomnes plikter overfor mottagerlandet, og sa blant annet: 

  • – Vi må også innrømme at myndighetene har rett til å iverksette tiltak mot ulovlig innvandringer, samtidig må alle menneskerettighetene respekteres.
  • – Flyktninger og asylsøkere har et ansvar overfor landet som tar imot dem, og de må følge gjeldende lover og regler. 
  • – Flyktninger og asylsøkere plikter å vise respekt for kulturen og lovene i landet de bosetter seg i. Hvis de klarer ikke å gjøre det, har myndighetene mulighet til å nekte dem oppholdstillatelse. Da kan de bli returnert eller omplassert.

 

Kilde (Gadecki): Abp Gądecki: Schronienie nie zostanie udzielone temu, kto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Les på polsk