24 timer for Herren

Fredag 9. til lørdag 10. mars blir igjen initiativet "24 timer for Herren" feiret.

Pave Frans skrev i sitt fastebudskap for 2018:

"Også i år får vi en god anledning i initiativet «24 timer for Herren», som innbyr oss til å feire forsoningens sakrament i rammen av eukaristisk tilbedelse. I år 2018 vil initiativet finne sted fredag 9. og lørdag 10. mars og være inspirert av ordene i Salme 130,4: «Hos deg er tilgivelse». I hvert bispedømme vil minst én kirke være åpen i 24 timer i strekk for tilbedelse og sakramentalt skriftemål."


St. Josephsøstrene på Grefsen, St. Svithun kirke i StavangerSt. Ansgar kirke i Kristiansand, St. Paul menighet i BergenSt. Hallvard kirke og St. Olav domkirke i Oslo vil holde åpen 24 timer i strekk på disse datoene. 

 

"La oss igjen helhjertet sette forsoningens sakrament i sentrum fordi det gjør barmhjertighetens storhet håndgripelig. Sakramentet blir en kilde til ekte indre fred for enhver skriftende." – Pave Frans

 

Program St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo:

Kapellet i Hovedhuset vil holde åpent.

Fredag den 9. mars Vesper og  Hl. Messe kl. 17. 30 deretter eukaristisk tilbedelse natten igjennom frem til lørdag den 10. mars kl. 18.00.

Vi avslutter lørdagaften kl. 18.00 med den hl. Messe som Søndagsmesse.

Pater Jo Neve SM vil være tilgjengelig for skriftemålet.

 

Program for St. Paul menighet i Bergen:

24 timer for Herren vil holdes på Marias Minde, og begynner med messe den 9. mars. kl. 09.00, med påfølgende sakramentsutstilling og tilbedelse. Kirken på Marias Minde vil være åpen hele dagen og også tilgjengelig om natten.

Fredag 9. mars:
9.00 Messe
Sakramentet utstilles kl. 9.30
9.30 – 17.30 Bønnevakt
17.30 Vesper
18.00 Messe (retrett)
19.00 Korsvei
19.30-20.30 Skriftemål (polsk)
20.30 – 22.00 Skriftemål (norsk/engelsk)
22.00 – 10.0 Bønnevakt

Lørdag 10. mars:
10.00 Messe

Torsdag 8. – søndag 11. mars holdes fasterettrett på Marias Minde med p. Rory Mulligan SM, «Maria som forbilde for oss disipler».

 

Program for St. Ansgar kirke i Kristiansand

24 timer timer for Herren vil holdes på St. Ansgar kirke som vil holde åpent fra den 9. mars. kl. 21.00 til den 10. mars kl. 21.00.

Lørdag 10. mars:

10.00- 12.30 Skriftemål for barn

13.00 Messe

Etter Messe til ca. 17.00 Skriftemål for barn og unge

14.00 – 18.00 Bønnevakt

18.00 -19.30 – Messe på polsk og Korsvei

19.30- 21.00 - Bønnevakt

 

Program i St. Olav domkirke i Oslo

08.00: Messe, og utstilling av Alterets hellige sakrament, tilbedelse i stillhet

10.30: Korsveiandakt på norsk

11.00: Messe på norsk

11.30: Korsvei på vietnamesisk

12-14: Utstilling av Alterets hellige sakrament, og bønn på vietnamesisk (Ansvarlig: Legio Mariae)

14-16: Stillhet, tilbedelse, og mulighet for skriftemål

16-17: Søstrene av det hellige kors (vesper mm.)

17.15: Korsvei på norsk, og mulighet for skriftemål

18.00: Messe på norsk

18.30: Stille bønn, og mulighet for skriftemål

19-20.00: Messe, korsvei og mulighet for skriftemål på polsk

20-20.30: Utstilling av alterets hellige sakrament, bønn på polsk og skriftemål

20.30-22: Lovsang, stillhet, og mulighet for skriftemål (Ansvarlig: Youth for Family and Life)

22-24: Lovsang, stillhet, og mulighet for skriftemål (Ansvarlig: Singles for Family and Life)

24-09: Tilbedelse, stillhet, bønn og sang gjennom natten

09.00: Tilbedelse, rosenkransbønn, stillhet

09.50: Sakramental velsignelse

10.00: Messe

 

Program for St. Svithun kirke i Stavanger:

Fra klokken 12 fredag 9. mars til kl. 12. lørdag 10. mars vil det være mulighet for kontinuerlig tilbedelse av Kristus i alterets sakrament. Første del frem til kveldsmessen (kl 12-18) skjer i kirken, og så overføres sakramentet til kapellet, hvor bønnevaktene fortsetter frem til kl. 12 dagen etter. Det blir tilbud om skriftemål kl 15-18 og kl 21-24 på fredag.  

 

Program for St. Hallvard kirke i Oslo

Det begynner med messe kl. 11.00 fredag 9. mars. Deretter har ulike grupper i menigheten skrevet seg på liste slik at hele døgnet er dekket med mennesker i tilbedelse i kirke eller menighetssal. Norsk messe kl. 18:00 og polsk messe kl. 19:00 fredag. De 24 timene avsluttes med menighetens sedvanlige messe kl. 11:00 lørdag formiddag.

 

Czytaj po polsku