Utdanning til broderlig humanisme – Om å bygge en "sivilisasjon av kjærlighet" 50 år etter Populorum Progressio

Kongregasjonen for katolsk utdanning. Vatikanet 2017. Oversatt fra engelsk av Ingvild Røsok for Oslo katolske bispedømme - skolekontoret. Innledning: For femti år siden henvendte kirken seg til menn og kvinner av god vilje gjennom ensyklikaen Populorum Progressio som tok for seg det globale perspektivet ved sosiale spørsmål. Ensyklikaen oppfordret ikke bare til å utvide perspektivene for å kunne favne større deler av menneskeheten, men presenterte også en ny sosialetisk modell. Man mente at arbeidet for fred, rettferdighet og solidaritet må ha en visjon som evner å forstå at sosiale valg har en global horisont. Forutsetningene for denne nye etiske visjonen hadde vokst fram noen få år tidligere, under det annet Vatikankonsil, med formuleringer som understreker alles innbyrdes avhengighet og den skjebnen alle på jorden har til felles. De påfølgende årene ble verdien av slike prinsipper bekreftet mange ganger. Det moderne mennesket har gjentatte ganger erfart at det som skjer i en del av verden påvirker andre deler, og at ingen a priori kan føle seg trygge i en verden der det finnes lidelse eller nød. Når man på den tiden pekte på nødvendigheten av å ta seg av andres behov som om de var ens egne, bør den samme anbefalingen i dag få første prioritet på samfunnets politiske dagsorden.

application/pdf Broderlig humanisme - ferdig 31.01.2018.pdf — 180 KB