Det tause kjærleiksspråket

ST. DOMINIKUS KLOSTER. DOMINIKANERNE I OSLO. ORDO FRATRUM PRAEDICATORUM.

Lenkeadressen er: http://stdominikus.katolsk.no/askeonsdag-ar-b-fr-haavar-simon-nilsen/