Foredrag med Sr. Mette Andrésen OP

Søndag 4. mars 2018 kl. 12.30 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17 på Stabekk, vil sr. Mette Andrésen OP holde foredrag med tema:

«LEGFOLK I KIRKELIG TJENESTE – noen pastorale erfaringer».

Søster Mette Andrésen har lang fartstid i pastoral virksomhet. Hun begynte faktisk som konfirmantlærer og ungdomsassistent her på Stabekk i 70-årene!

Hun er nylig vendt tilbake til sin kommunitet blant dominikanerinnene på Katarinahjemmet etter 24 år henholdsvis i Belgia og Frankrike.

Hun vil fortelle litt om sine erfaringer med legfolkets oppgaver i Kirken, både i inn- og utland. 

Velkommen!