Militærvalfart til Lourdes 2018

Er du vernepliktig eller befal?

Den katolske kirke inviterer deg da til å bli med på den 60. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike – et pilegrimssted som årlig besøkes av ca. 6 000 000 pilegrimer.

Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn og gjennomføres i samarbeid med Feltprestkorpset og den tyske katolske feltpresttjeneste som også finansierer store deler av deltagelsen (utenom en viss egenandel fra deltagerne selv). 


Hva er en valfart?

En valfart eller pilegrimsreise er en religiøs reise. Slike reiser er kjent fra mange religioner. Fra nesten hele kristendommens historie har folk dratt på pilegrimsreiser. (Selv om Luther forkastet valfarter ved reformasjonen, er de for lengst kommet tilbake som populære innslag også i Den norske kirke.) Målet med en valfart er først og fremst å komme til et sted hvor Gud på en spesiell måte har kommet menneskene i møte.
Viktige valfartsmål var derfor fra begynnelsen av Betlehem hvor Jesus ble født, og Jerusalem hvor han døde og oppstod til menneskenes frelse. Også mange andre bibelske og ikkebibelske steder har blitt oppsøkt av pilegrimer.

I Norge var Nidarosdomen i Trondheim hvor Olav den helliges legeme hvilte, gjennom hele middelalderen det store valfartsmål. Steder hvor Jomfru Maria har vist seg, har blitt viktige pilegrimsmål. Motivene for å dra på valfart har variert: Bot, håp om helbredelse fra sykdom, ønske
om å komme nærmere Gud. (I dag vil mange også legge vekt på selve reisen, gjerne til fots, gjennom vakkert landskap og på primitiv og romantisk måte. Dette kan være verdifullt nok, men har fra gammelt av ikke vært viktig. Folk brukte tilgjengelige transportmidler.) Valfart
har alltid hatt en viktig sosial karakter og vært fellesskapsbyggende.
                                             

Praktisk informasjon og påmelding 2018                                                   

Avreiste: fra Oslo mandag 14. mai 2018. 
Retur: til Oslo  24. mai 2018.

Påmeldingsfrist: 12. mars 2018.     
              

For påmelding og mer informasjon:  https://sites.google.com/site/militaervalfart/informasjon
Les også informasjonsbrosyren.

 

Prester med nærmere opplysninger: 
Major Torbjørn Olsen, Hønefoss | epost: torbjorn.olsen @ katolsk.no / tlf.: 32 13 42 81 og 410 01 620, Eventuelt også: Norges Unge Katolikker, epost: nuk@ nuk.no /  tlf.: 23 21 95 40