Møt organisten i St. Hallvard

Xavier Fourny - Organist St. Hallvard.jpg

 

Sara Brødsjø forlot St. Hallvard menighet i Oslo på vårparten i fjor, etter mange år som menighetens trofaste organist. Sr. Faustyna var i lange perioder hennes like trofaste vikar. Heldigvis vil det fortsatt være mulig å se dem i menigheten av og til. Fra 1. august 2017 ble det ansatt ny organist i St. Hallvard, Xavier Fourny

 

Tekst: Aasmund R. Vik/Katolsk.no

 

Xavier Fourny er født i Épernay i Frankrike, nærmere bestemt i Champagnedistriktet, en tjuemils vei nordøst for Paris.

– Hvordan oppsto interessen for orgel?

– Min mor ville gjerne lære å spille, men av ulike årsaker fikk hun ikke oppfylt sitt ønske, og hun oppmuntret meg til å prøve. Først lærte jeg meg jazz og popmelodier på et lite elektronisk orgel, men snart ble interessen vekket for klassisk og religiøs musikk, og det fortsatte på det sporet. Da jeg var ti år var jeg på en konsert som ble spilt på et riktig stort orgel, og den kvelden var det klart for meg: Det er et slikt instrument jeg vil lære å mestre.

Det var en kirke med orgel i nærheten av der jeg bodde, og en snill lærer gav meg lov til å øve der. Det var mye som skjedde i kirken, så jeg måtte utnytte de stundene som var ledig. Neste trinn på veien var Musikkonservatoriet i Reims fra 2003 til 2013. Der fikk jeg lære å kjenne dronningen blant instrumenter, hadde grundig musikkteori og fikk også praktisert kordireksjon. Samtidig underviste jeg elever fra fem til åtti år, ut ifra ønsket om å gi alle en mulighet til å lære og spille, og føle gleden som musikken bringer. Musikk passer for enhver alder!

– Og når kom du så til Norge?

– Det kan tidfestes ganske nøyaktig til 3. april 2017!

– Hva var det som vekket interessen for Norge?

– Jeg var interessert i å lære språket, og fant en mobilapp som heter HelloTalk. Den kan sette en i kontakt med folk som har det språket du ønsker å lære som morsmål. Det var begynnelsen. Slik kom jeg i kontakt med Mariann, som i dag er blitt min samboer.

– Hvordan var det å komme fra et land der katolikker er i majoritet, til et annet der vi er i minoritet?

– Det var ikke noe problem! Det var verre å møte den norske kulturen. Det var vanskelig i begynnelsen.

– Det latinske gemytt møtte den mer avmålte nordiske væremåte?

– Ja, kommer du inn i en mindre butikk i Frankrike, er praten straks i gang, mens her sies det stort sett ikke mer enn nødvendig … men det går bedre med tilpasningen nå. Noe av det jeg har funnet ut er at det er mindre vanlig å blande «roller» og funksjoner i Norge enn det er i Frankrike.

– Og så fant du en annonse om ledig stilling i St. Hallvard?

– Det var Mariann som fant den. Hun vet at jeg er katolikk, og at jeg ønsket meg en mulighet til å spille orgel. Jeg ble straks interessert, sendte inn en søknad, og nå er jeg her. Jeg har halv stilling i menigheten, og ellers har jeg fremdeles elever – i Frankrike. Hodetelefoner og Skype gjør det fullt mulig!

– Hvordan var det første møtet med et nytt kor?

– Jeg synes det var et godt møte. Vi har funnet en god tone sammen i løpet av de månedene jeg har vært her.

– Hva er den største forskjellen med å jobbe med kor i Frankrike og i Norge?

– Her jobber vi mer konsentrert. I Frankrike kan det lett bli mye snakk som går ut over effektiviteten.

– Onsdagen er en lang dag - og du er også her noen lørdager i tillegg til søndagens høymesse.

– På onsdag er det først stabsmøte, så messe for Kontaktklubben. Deretter setter jeg meg ned på ettermiddagen og konsentrerer meg om planen for søndagens messe. Jeg går gjennom tekstene, og leter etter salmer som tekstmessig kan passe til og utfylle dem. Og så kommer koret etter kveldsmessen, og vi går gjennom alle messeleddene og salmene til søndag – som vi igjen repeterer søndag morgen. Det hender jeg må spørre om tempoet er riktig, og forskjellige ting jeg er usikker på. Jeg får gode og ærlige tilbakemeldinger.

– Du har funnet mange salmer som er typisk norske – blir det noen av fransk opprinnelse?

– Mange franske salmer synes jeg høres ut som dårlig kirkepop, og finnes heller ikke i oversettelse, så nei. Derimot kjenner jeg godt messen av Gouze fra Frankrike, også har vi alle sangene fra Taizé, som også mange kjenner.

 Det er flere kjente franske komponister som har skrevet for orgel …

– Ja, spesielt Charles-Marie Widor, Olivier Messiaen og César Franck.

– Hva er din erfaring etter den korte tiden i St. Hallvard?

– Veldig god! Jeg føler at jeg er blitt tatt vel imot og ser med optimisme på tiden framover. Koret er blitt som en familie for meg. Det er fint når min egentlige familie er så langt borte. Jeg trenger mye øvelse i å snakke og forstå norsk, og det er mange dialekter i dette landet. Bergensk har jeg hjemme …


Hjertelig velkommen til oss, Xavier! St. Hallvard har mye god musikk i vente.