Pavens angelus første søndag i fastetiden

Pavens angelus første søndag i fasten.JPG

1. SØNDAG I FASTEN: Det øsregnet under angelus søndag 18. februar 2018. Foto: REUTERS

 

Under angelus søndag 18. februar tok pave Frans opp tre temaer fra dagens evangelietekst: fristelse, omvendelse og det glade budskap. Evangelieteksten var:

Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.

Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» (Mark 1,12-15)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

I evangelieteksten denne første søndagen i fastetiden er temaene fristelseomvendelse og det glade budskap. Evangelisten Markus skriver: «Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, og der var han i førti dager og ble fristet av Satan» (Mark 1,12-13). Det er for å forberede seg på sin misjon i verden at Jesus går ut i ødemarken. Han trenger ikke omvendelse, men ettersom han er et menneske må han bli prøvet, både for sin egen del, for å adlyde Fars vilje, og for oss, for å gi oss nåden til å overvinne fristelsene. Denne forberedelsen består i å kjempe mot den ondes ånd, altså mot djevelen. Også for oss er fastetiden en tid med åndelig kamp: For med Guds hjelp å kunne vinne over den onde i dagliglivet er vi kalt til møte ham med bønn. Som vi vet, virker den onde dessverre i oss og rundt oss. Det fins vold, avvisning av andre, isolasjon, krig, urettferdighet. Alt dette er djevelens, den ondes verk.

Rett etter fristelsene i ødemarken begynner Jesus å forkynne evangeliet, altså det glade budskap, det andre ordet. Det første var «fristelse»; det andre «det glade budskap». Og det glade budskap krever omvendelse – det tredje ordet – og tro. Han sier: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær»; og så kommer han med oppfordringen: «Vend om og tro på evangeliet!» (vers 15), tro altså på dette budskapet om at Guds rike er nær. Vi trenger alltid omvendelse – hver eneste dag! – og Kirken får oss til å be om det. For vi er aldri tilstrekkelig orientert mot Gud og må stadig på ny rette vårt sinn og vårt hjerte mot ham. For å gjøre det må vi tore å avvise alt det som bringer oss bort fra veien, de falske verdiene som bedrar oss ved å appellere til vår egoisme på en underfundig måte. Vi må i stedet stole på Herren, på hans godhet og hans kjærlighetsplan for hver av oss. Riktignok er fastetiden en botstid, men det er ikke en trist tid, ikke en sørgetid. Den er vår gledefylte og alvorlige bestrebelse på å kle av oss vår egoisme, vårt gamle menneske, og fornye oss i samsvar med dåpsnåden (jf. Kol 3,9).

Bare Gud kan gi oss den ekte lykken. Det er bortkastet tid å lete etter lykken annetsteds – i rikdom, nytelser, i makt, i karriere … Guds rike er virkeliggjørelsen av alle våre lengsler, fordi det både er menneskets frelse og Guds herlighet. Denne første søndagen i fastetiden blir vi innbudt til å lytte oppmerksomt til Jesu appell om å omvende oss og tro på evangeliet, og å slutte oss til den. Vi blir oppfordret til å ta ivrig fatt på vår vandring mot påske og slik kunne ta imot stadig mer av Guds nåde – han ønsker å forvandle verden til et rettferdighetens, fredens og brorskapets rike,

Må den allerhelligste Maria hjelpe oss å være tro mot Guds ord og å be uten opphør i denne fastetiden, slik Jesus gjorde i ødemarken. Det er ikke umulig! Vi må leve med et sterkt ønske om å ta imot den kjærligheten som kommer fra Gud. Den kan forvandle vårt liv og hele verden.

***

Etter angelusbønnen gjorde paven oppmerksom på at fra 19. til 24. mars vil circa 300 unge mennesker fra hele verden delta på et forberedende møte til bispesynoden om «De unge, tro og kallsbedømmelse», som vil finne sted i oktober. Også andre unge kan bidra til forberedelsene, via internett på http://www.synod2018.va/content/synod2018/en/pre-synodal-meeting.html. Les mer om dette på engelsk.

Søndag ettermiddag dro pave Frans på en femdagers fasteretrett i Ariccia, like ved Roma, sammen med en del av kuriemedlemmene. I år er det portugiseren José Tolentino Mendonça, viserektor ved Det katolske universitet i Lisboa og rådgiver ved Det pavelige råd for kulturen, som leder meditasjonene over temaet «lovprisning av tørsten».

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse