Pavens Angelus på Verdensdagen for de syke

Pavens angelus verdensdagen for de syke.JPG

MELD DEG PÅ: Etter angelusbønnen informerte pave Frans om at det nå er mulig å melde seg på Verdensungdomsdagene i Panama, som vil finne sted i januar 2019. Og så meldte paven seg selv på ved hjelp av et nettbrett. Foto: Reuters.

 

Søndag 11. februar hørte vi om den spedalske mannen som kom til Jesus og sa: «Om du vil, kan du gjøre meg ren», og i sin Angelus snakket pave Frans om «syndens spedalskhet». Han ba oss legge nøye merke til Jesu inderlige medfølelse med mannen. Jesus rører til og med ved den syke, noe som var uhørt på den tiden.

Evangelieteksten var:

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

(Mark 1,40–45)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

På disse søndagene forteller evangeliet, med Markus’ ord, om Jesus som helbreder alle slags syke. Verdensdagen for de syke passer godt inn i denne sammenhengen [se pavens budskap for denne dagen på dansk eller på svensk]. Nettopp i dag feirer vi denne dagen, på minnedagen for Vår Frue av Lourdes (11. februar), Så med hjertet vendt mot grotten i Massabielle betrakter vi Jesus som den sanne legen for kropp og sjel, som Gud Faderen sendte til verden for å helbrede menneskeheten, merket av synden og dens følger.

I dagens evangelium (Mark 1,40-45) hører vi om en mann som ble helbredet for sin spedalskhet, en sykdom som i Det gamle testamentet ble ansett som en alvorlig urenhet og som medførte at den spedalske ble adskilt fra fellesskapet: De spedalske måtte leve alene. De hadde det virkelig fælt for datidens mentalitet fikk dem til å føle seg urene også i Guds øyne og ikke bare i menneskenes øyne – også i Guds øyne. Det er derfor den spedalske i evangeliet bønnfaller Jesus med følgende ord: «Om du vil, kan du gjøre meg ren» (vers 40).

Når Jesus hører det, får han inderlig medfølelse med ham (vers 41). Det er meget viktig å feste oppmerksomheten ved denne indre resonansen i Jesus, slik vi gjorde over lengre tid i Barmhjertighetsåret. Man kan ikke forstå Kristi verk, man kan ikke forstå Kristus selv, om man ikke går inn i hans medfølende og barmhjertige hjerte. Det er dette som driver ham til å rekke ut hånden mot den spedalske mannen, røre ved ham og si: «Jeg vil. Bli ren!» (vers 41). Det mest overveldende er at Jesus rører ved den spedalske, for Moseloven forbød det på det strengeste. Hvis man rørte ved en spedalsk ble man smittet også inni seg, i ånden. Man ble altså uren. Men i dette tilfellet går ikke innflytelsen fra den spedalske til Jesus og bringer smitte, men tvertimot går den fra Jesus til den spedalske og renser. I tillegg til Jesu medfølelse og barmhjertighet, beundrer vi her hans dristighet. Han bekymrer seg verken om smitte eller lovbud, men lar seg bare drive av viljen til å sette mannen fri fra den forbannelsen som han lider under.

Brødre og søstre, ingen sykdom forårsaker urenhet: Sykdom virker selvsagt inn på hele mennesket, men verken skader eller forhindrer menneskets forhold til Gud på noen måte. Snarere kan et sykt menneske være enda nærmere Gud. Synd derimot gjør oss urene! Egoisme, hovmod, korrupsjon, dette er «hjertesykdommer» som vi trenger å bli renset for. Liksom den spedalske bør vi vende oss til Jesus og si: «Om du vil, kan du gjøre meg ren».

 

Og nå vil vi være stille en stund, og hver av oss – alle dere, jeg, alle – kan tenke på sitt hjerte, se inn i seg selv og se det som er urent der, ens egne synder. Og hver av oss kan i stillhet, med hjertets stemme, si til Jesus: «Om du vil, kan du gjøre meg ren». La oss alle gjøre dette i stillhet.

«Om du vil, kan du gjøre meg ren».

«Om du vil, kan du gjøre meg ren».

Og hver gang vi søker til botens sakrament med «knust hjerte», sier Herren også til oss: «Jeg vil. Bli ren!» Dette er til å glede seg stort over! Da forsvinner syndens spedalskhet, igjen lever vi som barn i vårt forhold til Gud, og igjen slipper vi helt og fullt inn i fellesskapet.

Ved forbønn av jomfru Maria, vår uplettede Mor, ber vi Herren, som ga de syke helsen tilbake, om å helbrede også våre indre sår med sin uendelige barmhjertighet for slik å gi oss håpet og freden tilbake i hjertet.

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse