Pavens tale til Rota Romana

Pavens tale til Rota Romana.jpeg 

ÅPNING: Den 29. januar i år holdt pave Frans sin tale til Den romerske rota (Den romerske rotas apostoliske domstol – Tribunal Apostolicum Rotae Romanae) i forbindelse med åpningen av dette rettsår.

 

Talen ble holdt under en audiens i Sala Clementina i Det apostoliske palass, for dommerne og andre med tilknytning til Rota Romana, etter at tribunalets dekan, msgr. Pio Vito Pinto, først hadde hilst paven.

Mgr. Torbjørn Olsen har oversatt talen til norsk og sier den uten tvil er pavens viktigste og mest prestisjetunge kirkerettslige uttalelse i løpet av året, med stor betydning for ikke bare de katolske domstoler/tribunaler over alt i verden, men også for svært mange andre.

Ifølge avisen L’Osservatore Romano handlet talen denne gang om «…omsorgen for den kristne samvittighet» (la cura della conscienza cristiana).

Flere forhold ble løftet frem i  talen: Først og fremst samvittighetens betydning for å avklare ekteskapsspørsmål. Dommerne kan ikke se på sin virksomhet som «en rent byråkratisk jobb». De har en totalforpliktelse til å lytte til egen samvittighet før de avsier dommer. Samtidig må de også legge til grunn at det dreier seg om en samvittighetssak for de personer som får sine saker behandlet. Deres samvittighet må tas på alvor, både behovet for velbegrunnet fred i samvittigheten, men også de samvittighetsavveininger som de selv har gjort. I tillegg løftet paven på nytt frem behovet for et permanent ekteskapskatekumenat.

 

Les talen på norsk