Bang Cong Pham innsettes som lektor

Foto: Mats Tande 2017-08-26Mandag 12. mars i kveldsmessen i St. Johannes apostel og evangelist menighet (klokken 18) vil biskop Bernt I. Eidsvig beskikke Bang Cong Pham til lektor. 

Bang Cong Pham ble tatt opp som kandidat til det permanente diakonat 10. februar 2017.

Lektorinnsettelsen er en enkel seremoni som avsluttes med at biskopen overrekker kandidaten Bibelen med følgende ord: Motta Den hellige skrift. Måtte du trofast gi Guds ord videre, slik at det kan vokse seg sterkt i hjertene til hans folk. 

Det vil bli sammenkomst i menighetssalen etter messen.

Alle er hjertelig velkommen til å delta i messen og be for vår diakonkandidat.