Hvor mektig er det pavelige diplomati?

 

The Economist, ett av verdens mest leste og anerkjente magasiner, har sett nærmere på hvordan Vatikanet driver sin diplomatiske virksomhet.

Filmen spør: "Hvor mektig er Den katolske kirken?" og intervjuer erkebiskop Paul Gallagher, sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene, populært sagt: Vatikanets «utenriksminister». Han har ansvar for å utforme Vatikanets utenrikspolitiske strategi og å øve innflytelse i internasjonale saker.   

Erkebiskop Gallaghers øverste prioriteter er: 

  1. Sitt alltid ved bordet der beslutningene fattes.
  2. Se utover Europa. 
  3. Ønsk flyktninger velkommen. 

 

Se The Economists film om det pavelige diplomati