Papieska intencja na marzec

W intencji modlitewnej na marzec papież Franciszek wskazuje konieczność dobrej formacji do rozeznania duchowego.

„Epoka, w której żyjemy domaga się od nas rozwinięcia dogłębnej zdolności rozeznawania… Rozeznawać między wszystkimi głosami, który z nich jest głosem Pana, który jest Jego głosem prowadzącym nas do Zmartwychwstania, do Życia; to głos, który ratuje nas przed wpadnięciem w «kulturę śmierci»”.

 

Papież mówi o „czytaniu od środka” tego, o co Pan nas prosi. Podkreśla również konieczność bycia kontynuatorami misji miłości Chrystusa.

W zakończeniu pojawia się wezwanie do wspólnej modlitwy, wskakujące, że rozeznanie duchowe odnosi się nie tylko do każdej osoby, ale również do Kościoła:

 

„Módlmy się wspólnie, aby cały Kościół rozpoznał pilną konieczność formacji do rozeznawania duchowego, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej”.

 

Intencji modlitewnej towarzyszy specjalne wideo ilustrujące umiejętność rozeznawania.