Tyskland: Kardinal Lehmann gravlagt

Mainz, 21.3.2018 (KI/KAP) – I rekviemmessen for kardinal Karl Lehmann i Mainz onsdag den 21. mars ble det lest utdrag fra kardinalens åndelige testamente. Han sa der at kristne og Kirken i Tyskland i de siste tiårene ikke har fokusert nok på det sentrale i den kristne tro. «Vi har alle, helt siden tiden etter 1945, gravd oss dypt ned og grepet fast i verden og det dennesidige, også i Kirken. Dette gjelder også for meg», understreket Lehmann, og han ba Gud og menneskene om tilgivelse.

Hans etterfølger som biskop av Mainz, Peter Kohlgraf, som Lehmann selv vigslet til biskop i august 2017 (hans siste offentlige handling), var hovedcelebrant i rekviemmessen. Blant koncelebrantene, som alle hadde en personlig forbindelse til kardinal Lehmann, var kardinal Reinhard Marx, erkebiskop av München und Freising og nåværende president for Den tyske bispekonferansen, kardinal Gerhard Müller, tidligere prefekt for Troslærekongregasjonen i Vatikanet som tok sin doktorgrad hos daværende professor Lehmann, og den pavelige nuntius i Tyskland, erkebiskop Nikola Eterovic, som representerte paven. I tillegg de to nevnte var også fem andre kardinaler til stede. To av dem fulgte kardinalens kiste i sørgetoget fra augustinerkirken til domkirken, kardinal Rainer Maria Woelki av Köln og kardinal Walter Kasper (85), tidligere biskop av Rottenburg-Stuttgart og prefekt for Det pavelige rådet for kristen enhet og en nær kollega og meningsfelle av kardinal Lehmann. De tre andre kardinalene er eldre menn og var allerede i katedralen da prosesjonen ankom, Friedrich Wetter (90), erkebiskop emeritus av München, Karl-Josef Rauber (84), tidligere nuntius, og Adrianus Johannes Simonis (87), erkebiskop emeritus av Utrecht.

I tillegg var åtte erkebiskoper og mer enn tretti biskoper til stede sammen med rundt 200 prester fra bispedømmet og rundt 1 200 vanlige troende. De verdslige myndighetene var representert av Tysklands president, Frank-Walter Steinmeier (SPD), ministerpresident (statsminister) i delstaten Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), delstatslederen for CDU, Julia Klöckner, som representerte regjeringen og forbundskansler Angela Merkel, og ministerpresidentene i henholdsvis Hessen og Baden-Württemberg, Volker Bouffier (CDU) og Winfried Kretschmann (De Grønne). Dagens bispedømme Mainz ligger i de tre delstatene Hessen, Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg.

Også representanter fra andre trossamfunn var til stede, fremst av dem var Lehmanns samtalepartner og venn og økumenisk medforkjemper, rådsformann for Den evangeliske kirke i Tyskland (EKD), professor dr. Heinrich Bedford-Strohm (landesbischof for den evangelisk-lutherske kirke i Bayern). Etter rekviemmessen og før kardinalens kiste ble brakt til domkirkens krypt var det tre talere. Den apostoliske nuntius leste opp pavens hilsen, mens kardinal Marx og professor Bedford-Strohm la vekt på det personlige forholdet til Lehmann. Bedford-Strohm minnet om at kardinal Lehmann som første katolikk hadde mottatt Luther-medaljen fra Rådet for EKD.

Biskop Kohlgraf sa i sin preken at Lehmann hadde insistert på at teologi og tro må forbli i dialog med andre vitenskaper og verden, slik at de ikke blir sekteriske. «Et eget fast trosfundament trenger åpenhet og åndelig bredde», karakteriserte Kohlgraf Lehmanns holdning. For denne holdningen hadde den tidligere presidenten for Den tyske bispekonferansen (DBK) (1987-2008) også møtt kritikk og motvind, som i spørsmålet om svangerskapsrådgivning og gjengifte skiltes adgang til eukaristien. Men han rettet seg etter det pavelige læreembetet og aksepterte personlige nederlag uten å bli bitter, sa Kohlgraf. 

Samtidig bekjente kardinalen i sitt åndelige testamente, som han skrev i 2009, at han i sitt liv hadde lidd stadig mer av bevisstheten om hvor avgrunnsdyp ambivalent det jordiske liv og den menneskelige makt kan være. «Vår jord og til en stor grad våre liv er i mye fantastisk, vakker og fascinerende, men også avgrunnsdyp ambivalent, ødeleggende og skrekkelig», skrev kardinalen: «En brutal tenkning og nådeløse maktstreben tilhører for meg de beskeste uttrykksformene for vantro og synd».

Den tidligere biskopen av Mainz døde den 11. mars, 81 år gammel, som følge av et slaganfall og hjerneblødning. Hans åpne kiste har i en uke stått i byens augustinerkirke, hvor tusen mennesker hver dag kom for å ta avskjed med sin mangeårige biskop. Lehmann avsluttet sitt åndelige testamente med ordene: «Velg en god etterfølger! Be for ham og for meg! På gjensyn!»

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)