Vatikanet: To kardinaler fyller åtti år

Vatikanet, 28.3.2018 (KI/KAP) – Den emeriterte portugisiske kuriekardinalen Manuel Monteiro de Castro blir åtti år på skjærtorsdag den 29. mars, og den emeriterte erkebiskopen av Hanoi, Pierre Nguyễn Văn Nhơn, fyller åtti år på påskedag den 1. april. Dermed mister begge sin rett til å delta i pavevalg, så etter påskedag er det 115 av de 214 kardinalene som har stemmerett. Observatører regner med at pave Frans snart vil avholde et konsistorium for å kreere nye kardinaler, og det tradisjonelle tidspunktet på høytiden for apostelfyrstene Peter og Paulus den 29. juni nevnes ofte. Det maksimale antallet elektorkardinaler er 120.

Kardinal Monteiro de Castro var Kirkens Storpønitentiar fra 5. januar 2012 til han ble pensjonert den 21. september 2013. Han ble kreert til kardinal av pave Benedikt XVI (2005-13) den 18. februar 2012. Kardinal Van Nhon har siden 2010 ledet hovedstadsbispedømmet Hanoi i Vietnam, og fra 2007 til 2013 var han president for den vietnamesiske bispekonferansen. Han ble kreert til kardinal av pave Frans den 14. februar 2015. Neste kardinal som fyller åtti år, er prefekten for Helligkåringskongregasjonen, den italienske kardinal Angelo Amato SDB, den 8. juni. Deretter er det ingen flere åttiårsdager før i 2019.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)