Bønn for kall 5. april: Maristene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke i Oslo feires det en egen kallsmesse denne dagen kl. 18.00. Torsdag 5. april er det maristene som inviterer. 

Hjertelig velkommen!