Frp vedtok forbud mot bønnerop

 

tcc9302c.jpg

MOT BØNNEROP: Partileder Siv Jensen stemte med flertallet på Frps landsmøte som gikk inn for å forby bønnerop i offentlig rom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

 

Argumentene om at det er «kommunistisk» førte ikke frem da et klart flertall på Frps landsmøte gikk inn for å forby bønnerop. Nå får partiet KrF-refs. 

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viste til at det kristne kulturarven er tusen år gammel i Norge, mens islam kom til landet på 1970-tallet.

– Disse to kan ikke likebehandles. Det er ikke mulig å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, sa Amundsen før Frp-landsmøtet med klart flertall og partileder Siv Jensen i spissen stemte for forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop i offentlig rom.

Redaksjonskomiteen ville avvise forslaget. De viste til at bønnerop ikke er et problem i dag.

 
Kommunistisk forslag

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Hordaland gikk så langt som å omtale et forbud som kommunistisk. Det var langt fra sterkt nok til å overbevise tilhengerne av en forbudslinje, som blant annet argumenterte med føre-var-prinsippet.

Menneskerettigheter og religionsfrihet ble trukket fram som argumenter av både tilhengere og motstandere av forbud mot bønnerop.

Forslagsstiller og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sa det slik:

– Jeg er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter.

Engen-Helgheim viste til at Ap har rykket ut og kritisert forslaget, fordi det forbyr noe som ikke er et problem.

– Vi skal ikke la Ap sette premissene for våre saker. Bønnerop er ikke et problem i dag, og jeg vil ikke at det skal bli et problem heller, sa Engen-Helgheim til applaus fra landsmøtesalen.

 

Bollestad refser vedtaket 

Fremskrittspartiet bidrar til et kaldere og splittet samfunn ved å ville forby bønnerop, mener KrFs nestleder Olaug Bollestad.

– Ved å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem, når vi vet at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Frp til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene», sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Hun frykter at en slik fremstilling kan få alvorlige konsekvenser:

– Dette er noe som i neste omgang rammer oss alle, fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på. Det gjelder enten vi er kristne, ateister eller noe annet, sier Bollestad.

 

(©NTB)