Pater Wilhelmus Hertman O.F.M feirer 75års jubileum 4. april

Pater Wilhelmus Hertman O.F.M. var i St. Paul menighet mellom 1954 – 1987 (først som rektor for St. Franciskus Xaverius-søstrene på «Florida» sykehus, og deretter som sogneprest). Han vil feire 75års jubileum for sin prestevielse 4. april 2018. Vi gratulerer med dagen!

Lenkeadressen er: http://bergen.katolsk.no/?p=7383