Paul Opata avlegger sine presteløfter

 

Lørdag 21. april 2018 kl. 12.00 ble diakon Paul Opata presteviet i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Bernt I. Eidsvig.

Opata ble tatt opp som student ved St. Eystein presteseminar i august i 2014 med teologistudier ved Det teologiske Menighetsfalkultet. 26. august 2017 ble han diakonviet av biskop Bernt I. Eidsvig, og har siden 15. september praktikum i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim.

 

Se også billedserie!

 

  

Les mer