Pavens bønneintensjoner for april 2018

 

 

 

Pave Frans' budskap: «Næringslivet kan ikke øke profitten bare ved å kutte i antall ansatte, slik at enda flere blir stående utenfor arbeidslivet.»