Feil i liturgisk kalender 2018

Det har forekommet en feil i den liturgisk kalender for 2018. Feilen er rettet på nett (http://www.katolsk.no/praksis/kirkearet/2018#22:7), og i den nyeste utgaven av «Katolsk»-appen. Men feilen opptrer i «Katolsk almanakk 2018» og i den liturgisk kalender som ble trykket i «St. Olav» nr 4/2017.

Feilen består i at for søndag 22. juli 2018 ble festen for Den hellige Maria Magdalena foreskrevet, mens det korrekte er 16. søndag i det alminnelige kirkeår.

Vi beklager ulempene ved dette!