Ny vår for polske barnebøker

 

IMG_0031.jpg

GLEDELIG OVERRASKELSE:  At polakker i Norge låner mange bøker på biblioteket, gleder journalist og litteraturkjenner Marta Tomczyk-Maryon: – De oppløftende norske tallene tror jeg kan forklares med hjemlengsel: Utvandrede polakker ønsker å ta vare på sin polske kultur og identitet på denne måten, sier hun. 

 

Det finnes mye god polsk barnelitteratur, men lite er oversatt. – Det er ikke stor forskjell mellom norske og polske barnebøker, men den polske er nok gjennomgående mer optimistisk, humoristisk og leken, sier katolsk.no’s journalist og litteraturkjenner Marta Tomczyk-Maryon.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Torsdag 3. mai arrangerte Nationalbiblioteket seminaret «Flerkulturelt bibliotekmøte – Dypdykk i somalisk og polsk litteratur og kultur». Katolsk.no’s journalist Marta Tomczyk-Maryon var én av tre foredragsholdere. Tema for Tomczyk-Maryons foredrag var trender i polsk barnelitteratur.

Nationalbiblioteket skriver i sin prestentasjon av seminaret at «somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek». Hvorfor låner polakker så mange bøker på biblioteket?

– Det var egentlig en gledelig overraskelse for meg. Tallene for hvor mange polakker som låner og leser bøker i Polen, er ikke hyggelig lesning. De er ganske lave. 60 prosent av polakker bosatt i Polen leser ikke bøker i det hele tatt. Mange i Polen kaller dette er en kulturell katastrofe. Når det gjelder de oppløftende norske tallene, så tror jeg at de kan forklares med hjemlengsel: Utvandrede polakker ønsker å ta vare på sin polske kultur og identitet på denne måten – de vil lese eget språk og litteratur fra eget land. Mange polakker i utlandet er dessuten mer interessert i og opptatt av hva som skjer i hjemlandet enn de som faktisk bor der og opplever det i sin hverdag, så å si uten å gjøre en innsats. En tredje årsak kan være at det er mange barn av polske foreldre i Norge. Foreldrene ønsker at barna skal være tospråklige – og låner bøker på biblioteket, fordi utvalget der er bedre enn i bokhandelen. I tillegger det gratis. Barna utvikler og beholder det polske språket gjennom å lese polske barnebøker, det tror jeg er en viktig del av forklaringen på gode lesetall.

 

Bokmarkedet kollapset

Tomczyk-Maryon foredro om polsk barnelitteratur under Nationalbibliotekets arrangement. Lages det mye god polsk litteratur for barn?

– JA … og jeg mener at det har skjedd en stor forandring iløpet av ganske få år. Nå finner du mange gode polske barnebøker – og mange gode polske illustratører. Det siste er ikke minst viktig, som ofte ser mer på bildene enn de leser, iallfall i begynnelsen.

Tomczyk-Maryon trekker frem at mange illustrasjons/billedbøker er også er fantastiske leseopplevelser for voksne, litt på samme måte som både voksne og barn har stor glede av den norske klassikeren «Flåklypa Grand Prix».

– Når det blir morsomt å lese også for foreldrene, blir det lettere for dem å lese for barna, påpeker Tomczyk-Maryon.

På 50-, 60- og 70-tallet var det mye snakk om polske illustratørskoler. UNESCO brukte polske barnebøker som eksempler på «praktfulle barnebøker» – et ideal som resten av verden strakk seg etter. Polske illustratører vant en masse priser på barnebokfestivalene i Bologna, Milano og Tokyo. På denne tiden virket det cirka 50 barnebok-illustratører i Polen – det er ganske mange.

– De politiske omkalfatringene på 80-tallet førte til enorme endringer i det polske bokmarkedet. Det var kaos, det var en kollaps, fordi mange de store forlagene som var avhengig av sensur og politikk, ble lagt ned. Iløpet av noen få år eksisterte simpelthen ikke lenger. Det var en mørketid for barnebøker. På 90-tallet fantes det mange oversettelser, men ofte var det dårlige Disney-bøker som ble oversatt. Det hele var veldig kommersielt nuten tanke på kvalitet. Fra omtrent 2000, kanskje noe senere, så tok det hele seg opp igjen. Nå finnes det igjen mange gode forlag i Polen. Samtidig med de store endringene skjedde en foryngelse av bransjen; Unge kunstnere med nye ideer, ny energi – som passet til den nye verden etter kommunismens fall, tok over.

 

Mye humor i polske barnebøker

Polen og Norge ligger ikke langt unna hverandre geografisk – og den kulturelle nærheten er også blitt større med øket arbeidsinnvandring og turisme. Likevel, det er merkbare forskjeller mellom norsk og polsk barnelitteratur, mener Tomczyk-Maryon.  

– Forskjellene er mindre og færre nå enn for ti år siden, men likevel finner vi dem fortsatt: Før manglet det barnebøker i Polen om det vi kan kalle alvorlige eller triste problemstillinger, slik som død, skilsmisse eller sykdom. Vi fant dem kun i oversettelser. Nå produseres det mer seriøs barnelitteratur også i Polen. Jeg synes å merke at det er mer barnelitteratur av den morsomme, lekende og hendelsesbaserte typen i Polen enn i Norge. Her er det mer fortsatt en mer alvorlig tematikk. Ikke like mye humor, glede, optimisme, men en mer problemorientert barnelitteratur, rett og slett.

Du skulle si noe mer spesifikt om trender i polsk barnelitteratur i ditt foredrag. Hva er disse?

– Det er stort fokus på billedbøker og det er fokus på bøker som passer for flere aldersgrupper. Tematisk så er det veldig populært med historiske bøker: «Hva skjedde da?»-typer av bøker. Nå lanseres det mange bøker om annen verdenskrig, om holocaust – og nyere historie om 80-tallet, om Solidaritet, for eksempel. Økologi, miljøvern og barns rettigheter er også populære tema. Faktabøker er en prioritet for flere forlag. Dette sammenfaller i stor grad med det vi finner av trender i Norge. Detektivserier er en klassiker som ikke har tapt seg i Polen. Det gjelder også for Norge og Sverige.

Kart.jpgFinnes det god polsk barnelitteratur som er oversatt til norsk? Kan du anbefale noen bøker?

– Det finnes knapt noen oversettelser, og jeg vet ikke hvorfor det er slik. Jeg håper at det endrer seg. Noen polske barnebokforfattere er verdenskjente. Iwona Chmielewskas bøker er oversatt til 20 språk, og det overrasker meg at ingen har oversatt henne til norsk. Det er én oversatt bok som er verdt å nevne: I 2013 satte New York Times boka Kart for oppdagere og eventyrlystne (bildet) av to polske designere, Aleksandra og Daniel Mizieliński, på en liste over de seks vakreste og mest interessante billedbøkene for barn. Den vil jeg anbefale.