Økumenisk friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Bergen

Lenkeadressen er: http://bergen.katolsk.no/?p=7912