St. Paul skole søker Spesialpedagog

St. Paul skole er en kristen katolsk friskole med ca. 65 ansatte, 345 elever fordelt på 1.-10. trinn, samt egen skolefritidsordning (SFO). Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Bergen. For ytterligere informasjon om skolen og SFO, se vår hjemmeside.

 

Fra 1. august 2018

St. Paul skole søker fra 01.08. 2018 etter en erfaren lærer med spesialkompetanse i lese-og skrivevansker og generelle språkvansker, gjerne en logoped. Skolen trenger også kompetanse innenfor adferdsproblematikk.


Vi ønsker oss kollegaer med høye ambisjoner på vegne av elevene, en samarbeidsvillig, løsningsorientert, trygg, ansvarsbevisst og målrettet lærer. Du har godt humør, trives med barn og ungdom og har gode formidlingsevner. Du må kunne samarbeide med ledelsen, kollegaer og foreldre, samt bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Du må være lojal mot skolens mål og verdier. Erfaring som kontaktlærer og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt. God muntlig og skriftlig norskframstillingsevne, samt god digital kompetanse er en forutsetning.

 

St. Paul legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli del i et miljø med godt faglig nivå, en organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist 17. mai 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Ronny Michelsen tlf. 55 21 59 00

Søknad med CV sendes rektor ved St. Paul skole, Christiesgate 16, 5015 Bergen.