Velkommen til informasjonsmøte 13. juni 2018 i St. Elisabeth kirke

Eikeli kirke.jpeg

INFORMASJONSMØTE: P. Frode Eikenes inviterer til et åpent informasjonsmøte onsdag 13. juni 2018. Foto: Kristin Svorte.

 

Siden 1972 har det vært en katolsk kirke på Eikeli i Bærum. Den 15. april 2018 ble denne kirken sognekirke for en ny katolsk menighet (et nytt sogn) for den nordre delen av Bærum samt Røa bydel i Oslo, med navnet St. Elisabeth menighet. Hver søndag feires det messe på engelsk kl. 9.30. Messen på engelsk har en lang tradisjon på Eikeli, helt tilbake til da kirken ble bygget i 1972. Til å begynne med var NATO personell fra Kolsås en stor del av denne menigheten. Nå fyller mennesker fra mange land kirken hver søndag til messe på engelsk.

 

Messen på engelsk skal fortsette, men etter hvert må flere andre messer og aktiviteter også komme. Håpet er å lansere en Høymesse på norsk samt katekese for barn og ungdom etter sommerferien. Den nye menigheten kan nok ikke tilby katekese for alle trinn nå med en gang, men i alle fall 1. kommunions- og konfirmasjonsforberedelse må starte opp nå.

 

Den nye menigheten trenger mange frivillige som kan bidra med å få i gang alt det vi ønsker oss av en menighet. Så utfordringen er om du kan hjelpe til med noe?

 

Vi trenger kateketer til å undervise barna, noen som kan synge i et kor i høymessen, noen som kan spille på et orgel, noen som kan ha evangelieforklaring for barna under messen, noen som kan trakte kaffe og gjøre i stand til kirkekaffe, noen til å rydde osv.  Vi må også ha folk til menighetsråd og finansråd. Hvis vi møtes og snakker sammen om hva vi kan gjøre blir det spennende og se hva vi kan få til.

 

Derfor er du hjertelig velkommen til et åpent informasjonsmøte i St. Elisabeth kirke.

Onsdag 13. juni 2018. Det blir messe i kirken kl. 18.00 og deretter, ca 18.30 møte.


Menigheten har også nå sin egen nettside, og er på facebook. Følg menigheten for å bli oppdatert om siste nytt.

 

Les på polsk