Nytt trappistøl på trappene

 

Unknown-1.jpg

PRESSEKONFERANSE: Mandag 25. juni 2018 inviterte brødrene på Mount Saint Bernard Abbey til ølsmaking på Tynt Meadow, der de første trappistene slo seg ned i 1835. Det nye ølet har tatt navn etter denne vakre engen på den engelske landsbygden.  

 

Abbed Erik Varden og Mount Saint Bernard Abbey har solgt sin siste melkeku. Nå skal ekte trappistøl væte tørre ganer.  

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 
Foto: Bier! Magazine

 

Mandag 25. juni ble klosteret – med norsk abbed – lansert som det tolvte godkjente trappistbryggeriet i verden. Da presenterte nemlig brødrene sitt aller første klosterbryggede trappistøl. – Det er mørkt med preg av fiken og sjokolade, sier pater Erik på telefon fra Mount Saint Bernard Abbey.

– Og det heter «Tynt Meadow» etter grunnstykket på eiendommen der grunnleggerne først slo seg ned i 1835, fortsetter abbeden. 

Klosteret fra 1835 ligger landlig til i East Midlands, England, ikke langt unna Birmingham. I 2014 hadde brødrene ennå 120 melkekyr på bås. Det er et like stort som Norges største melkebruk, og nesten fem ganger større enn en norsk gjennomsnittsgård.

– Det var en sørgelig dag da kyrne gikk på auksjon, men det var en lettelse også, sier pater Erik.

Hvorfor sluttet dere med melkekyr for å begynne med ølbrygging, pater Erik?

– For det første var det lenge siden gårdsbruket hadde bragt inn nok midler til å dekke klosterets mange kostnader. Vi har holdt på med melkekyr helt fra klosterets begynnelse tidlig på 1800-tallet. Dessverre gjorde de stadig synkende melkeprisene driften mindre og mindre lønnsom. Dessuten var utstyret vårt så gammelt, at vi måtte ha gjort store investeringer for å kunne fortsette melkeproduksjonen. Det ville ikke vært ansvarlig. For det annet: Å holde så mange melkekyr fordret mer arbeid enn vi har kapasitet til. Det tok rett og slett for mye tid og krefter.

Pater Erik beretter at brødrene begynte tankeprosessen som ledet frem til gårsdagens øl-lansering, allerede i 2013. Først ble de økonomiske utfordringene diskutert i Abbedens råd, der de raskt kom til enighet. Deretter ble problemstillingen lagt frem i kapitelet.

 

Inspirasjon i Den hellige Benedikts fødeby SD Packshot Bottle & Glass 21.03.18.jpg

Pater Erik forteller at det kan virke som om mange tror at klostrene sitter på kasser med gull fra paven. Det gjør de beklageligvis ikke, korrigerer han. – Da det ble klart for oss at det ikke var noe fremtid i melk, så fortsatte utforskningen av nye muligheter.

I begynnelsen hadde brødrene flere alternativer på tegnebordet. Brygge-skissen kom som et resultat av abbedens egne kontakter:

– Da jeg underviste i Roma, hadde jeg nemlig en student fra Den hellige Benedikts fødeby Nursia, et lite sted nær Assisi i Midt-Italia. Klosteret, som er grunnlagt over huset der Benedikt ble født, driver et lite bryggeri. Inntil vi avla dem besøk, så trodde jeg at brygging var noe man kun gjorde i industriell skala.  Men i Nursia var det driftige folk som fikk det til – og så var de fornøyd.  Vi forsto at det var et realistisk prosjekt å gjennomføre, som vi i tillegg kunne tjene penger på.

Brødrene gjorde nøyaktige undersøkelser av ølbryggingens kommersielle potensial, håndverksmessige utfordringer og produksjonstekniske krav. De opprettet også forbindelser til eksisterende trappistbryggerier.

I 2014 hadde de lært nok til å kunne fatte en endelig beslutning. Brødrene stemte over forslag om å gå fra melkebønder til ølbryggere, og det vant frem. – Vi kom til at det var en god og ansvarlig mulighet å forfølge, sier pater Erik.

 NYBRYGG: Bildet til høyre viser brødrenes nylanserte trappistøl «Tynt Meadow»: – Et trappistøl bærer gjerne klosterets stedsnavn. Vi har valgt å kalle sitt “Tynt Meadow”, etter stykket på eiendommen der grunnleggerne først slo seg ned i 1835, sier Abbed Varden. 

 
Medlem av eksklusiv bryggeriforening

Til nå har det vært elleve trappistbryggerier i verden: Rochefort, Westmalle, Westvleteren, Chimay, Orval, Achel, Tilburg, Engelszell, Spencer, Zundert og Tre Fontane. Brødrene fra Mount Saint Bernard Abbey har besøkt dem alle, unntatt Rochefort, for å bli bedre kjent med trappistenes ølbryggertradisjon og -håndverk.

Hvordan har dere arbeidet for å lykkes med å skape deres eget øl?

– Vi har smakt på mye øl – som en del av forskningsarbeidet, selvsagt, sier pater Erik.

Allerede senvinteren 2015 kjøpte brødrene sitt første 20-litersanlegg, et slikt som anvendes til hjemmebrygging.

– Vi brygget forskjellige typer øl for å lære oss mest mulig om prosessen, dessuten engasjerte vi en hollandsk bryggerimester som rådgiver, Constant Keinemans. Han er en uhyre kompetent fagmann. Keinemans la opp treningsprogram for oss, anbefalte kurs og den beste øl-litteraturen. Det eksperimentelle arbeidet som vi selv utførte, har også vært svært viktig, sier pater Erik.

Mount Saint Bernard Abbey er nå opptatt som det tolvte medlemmet av International Trappist Association. Nå venter brødrene på å motta tillatelse til å anvende stempelet som garanterer for at de lager et «Authentic Trappist Product».

 

Unknown-2.jpg

BRODERLIG SAMVÆR: Her er brødrene ved Mount Saint Bernard Abbey samlet i refektoriet for å dele et måltid.   

 

Trappistøl er ikke hva du tror

Mange tror at trappistøl har en bestemt smak, at det er en typebetegnelse – og at den ligner på gjærdrevet belgisk øl. De tar feil. Forvirringen skyldes nok at de fleste trappistbryggerier ligger nettopp i Nederland og Belgia, noe som gjør at navnet assosieres med øl fra disse traktene.  

– Trappistøl er ikke en smakskategori, det er snarere en etisk betegnelse: Trappistøl er rett og slett brygget av trappistmunker, innenfor rammen av et kloster, til klosterets oppholdelse og for å frembringe midler til veldedighet. Det er ikke et kommersielt foretagende som skal betale dividende til eiere.

Hva særpreger Mount Saint Bernard Abbeys øl?

– Ikke brygg et belgisk imitasjonsøl, var rådet vi fikk fra alle andre bryggerier og våre rådgivere. De sa: Bygg på egne tradisjoner, bruk deres egne råvarer og finn smaksvarianter med lokal integritet. Det har vi gjort.

Brødrene har vært heldig med plasseringen av sitt kloster i så måte, for Burton on Trent, nabobyen, regnes som én av verdens viktigste øl-byer. Den historiske forklaringen er ikke spesielt tørste innbyggere, men at vannet i egnen passet spesielt godt til brygging.

 – Vi er omgitt av en rik øltradisjon, og den har vi forsøkt å brygge på, sier pater Erik.

Hvordan da?

– I den forstand at vi har villet frembringe noe som er i kontinuitet med lokal, engelsk øltradisjon – vi bruker engelsk malt og humle – og som også er i vår trappist-tradisjon. Trappistøl er for eksempel ofte sterkere enn pilsnerøl. Vårt øl vil ha en alkoholprosent på 7,4. Dessuten har vi har forøkt å frembringe noe som er en slags smakssyntese av engelsk vane og oppskrift og trappistisk brygge-integritet.

 

 

Unknown-3.jpg

I KIRKEN: Mount Saint Bernard Abbeys messer er åpen for almenheten.  Klosteret har også gjestehus og en klosterbutikk, der du kan kjøpe brødrenes keramikk, honning og, fra og med igår, deres egenbryggede øl «Tynt Meadow».  

 

Brygging som del av gudstjenesten

Trappistøl er kjent for å ha høy kvalitet, og foretrekkes ofte av ølkjennere. Pater Erik mener det har med håndverket å gjøre: Det er ikke tale om storskala industriproduksjon med profitt in mente i alle ledd, men er en del av, ja, et klosters liturgi.

– Arbeidet utgjør en viktig del av balansen i vårt klosterliv. Det er en del av vår gudstjeneste i betydningen «tjene Gud», det betyr at også bryggingen skal være verdig sin ramme – og da lages ølet med respekt. Det skaper, om ikke annet, et godt utgangspunkt for å frembringe noe av kvalitet, fremfor kvantitet til lavest mulig pris og høyst mulig fortjeneste. 

  

Et måltid i seg selv

Én ting er å studere bryggerifaget, eksperimentere med smaker og brygge i småskala-anlegg, én helt annen ting er å lansere sitt eget øl, med brask og bram, for kunder over hele verden ... Og det er det brødrene på Mount Saint Bernard Abbey gjorde 25. juni.

– Vi er godt tilfreds med produktet alt vår arbeid har frembragt. Jeg må kunne si at vi har klart å skape nettopp det vi håpet at vi skulle få til: Det er et ganske mørkt øl, med et veldig, veldig, veldig diskret røkpreg – som i en god whisky! Det er fruktig med en smakssnev av bærfrukt, noe fiken og definitivt av sjokolade. For en kombinasjon, og på flaske – det må da smake godt, ikke sant?

Pater Erik er snar til presisere at Mount Saint Bernard Abbeys øl må drikkes med måte:

– Det er sterkt, og virkningen kan fort gjøre seg gjeldende, påpeker han.

Ølet kan drikkes til det meste, og må gjerne ledsage et måltid, men brygget fra Mount Saint Bernard Abbey kan også være et måltid i seg selv:

– Som de belgiske brødre sier: «Godt øl skal være som flytende brød, ikke farvet vann.» Det metter, altså.

 

Unknown.jpg

I BRYGGERIET: Brødrene i Mount Saint Bernard Abbey har studert og eksperimentert i flere år for å finne frem til trappistølet «Tynt Meadow», som ble lansert i går.  Til høyre i bildet ser du abbed Erik Varden. 

 

Under velsignelsen av bryggeriet holdt abbed Varden en tale. Vi gjengir her talens konklusjon på engelsk, originalspråket:

 «One of the fascinating things about beer, is that this (potentially) sophisticated beverage is made of the simplest ingredients. By being refined to manifest their choicest qualities; by being brought together in a favourable environment; by mingling their properties and so revealing fresh potential; by being carefully stored and matured, the humble malt, hops, yeast, and water are spirit-filled and bring forth something new, something nurturing and good, that brings joy to those who share it. Considered in this perspective, the brewery provides us with a parable for our monastic life, with the Lord as virtuoso brewmaster. The Scriptures favour wine as an image of the Gospel – but that is culturally conditioned; beer, it seems to me, is a much neglected theological symbol.»

  

Fakta: Mount Saint Bernard Abbey

 • Cistercienserkloster grunnlagt i 1835
 • Ligger i East Midlands, England, ikke langt unna Birmingham og Nottingham
 • Eiendommen ble i sin tid skjenket av Ambrose Lisle March Phillipps de Lisle (1809 – 1878), en engelsk konvertitt som ønsket å re-introdusere klostertradisjonen i England.
 • I 1844 ble dagens hovedbygning reist etter tegning av den kjente arkitekten Augustus Welby Pugin og donasjoner fra jarlen av Shrewsbury.
 • I 1848 ble Mount Saint Bernard anerkjent som abbedi med den første engelske abbed, Dom Bernard Palmer, siden reformasjonen.
 • Brødrene driver egen klosterbutikk, der de selger bøker, egen honning, keramikk og trosgjenstander.
 • De har eget gjestehus og gudstjenester som er åpen for offentligheten.
 • Les mer på klosterets nettside.

 

Fakta: Abbed Erik Varden O.C.S.O.

 • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold
 • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
 • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
 • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England. Ikledt 15. oktober samme år
 • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon
 • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey

  

Fakta: Trappistøl

 •  Trappistøl er øl brygget av trappistmunker.
 • Trappistøl er ikke en egen kategori av øl, men betyr at det er brygget i et kloster av munker som tilhører trappistordenen.
 • Av tilsammen 171 trappistklostere i verden, brygger tolv øl.
 • I 1997 grunnla åtte trappistklostre Den internasjonale trappistforeningen (International Trappist Association). Foreningens mål er å godkjenne og promovere ekte trappistøl fra klosterbryggerier.
 • Kravene til trappistøl er:
  • Ølet må være brygget innenfor murene til et trappistkloster, enten av munkene eller under deres oppsyn.
  • Bryggeriet og bryggeprosessen må være avhengig av munkene og ikke omvendt.
  • Det økonomiske målet til bryggeriet er ikke å tjene penger. Inntektene skal dekke utgiftene til munkene, drift og vedlikehold av klosteret og utstyr. Overskudd doneres til veldedige formål. Trappistbryggeriet blir overvåket for å sikre kvaliteten til ølet.
 • Den internasjonale trappistforeningen er en juridisk entitet, og logoen gir forbrukeren informasjon og garantier om produktet.
 • Les mer om International Trappist Association på deres nettside.