Paven til Equinor-sjefen: Vi har ingen tid å miste

 

IMG_0417.jpg

KONSTRUKTIVT: Oljeselskapet Equinors konsernsjef Eldar Sætre deltok på en stor miljøkonferanse i Vatikanet i helgen. Pave Frans talte om behovet for en omlegging til ren energi. 

 

– Det var et godt møte med åpen og konstruktiv dialog. Paven var tydelig på behovet for både å forsyne verden med nok energi, og samtidig nå klimamålene, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til katolsk.no etter å ha deltatt på en stor miljøkonferanse i Vatikanet i helgen.

 

Tekst: Hans Rossiné

 

Konsernsjefen i Equinor (tidligere Statoil) var sammen med 40 andre internasjonale deltagere invitert til en to dagers miljøkonferanse i Vatikanet under overskriften «Energiovergang og omsorg for vårt felles hjem» med fokus på behovet for en omlegging til nye energikilder og å finne løsninger innen ren energi, energieffektivisering og utslippsfri transport.

 

Erkjennelse

Konferansen ble arrangert av Det pavelige vitenskapsakademi i samarbeid med Notre Dame Universitetet. Pave Frans deltok sammen med toppsjefene i oljeselskaper som ExxonMobil, Eni, BP, Royal Dutch Shell, Equinor og Pemex.

– På møtet var det en dyp erkjennelse av at vi trenger sterkere tiltak for å nå klimamålene, slik vi også pekte på i vår Energy Perspectives-rapport som Equinor la frem i forrige uke, sier Eldar Sætre til katolsk.no.

 

Epokegjørende

Under konferansen var pave Frans tydelig i sin oppfordring til oljetoppene om å legge om til ren energi og utslippsfri transport. Pave Frans sa at vår sivilisasjon krever energi, men energiforbruket må ikke ødelegge sivilisasjonen. I sin tale til konferansen sa pave Frans at klimaendringer er en utfordring av «epokegjørende dimensjoner» og at verden er nødt til å komme frem til en energi-miks som bekjemper forurensing, eliminerer fattigdom og fremmer sosial rettferdighet.

– Vårt moderne samfunn, med enorme bevegelser av informasjon, mennesker og ting, krever en massiv energiforsyning. Så mange som en milliard mennesker mangler elektrisitet. Skal vi møte energibehovet til hvert enkelt menneske på jorden, så må vi gjøre det på måter som ikke skaper miljøforstyrrelser og en ubalanse som resulterer i ødeleggelser, klimaendringer og en forurensing som gjør ubotelig skade på vår menneskelige familie – både i dag og i fremtiden, sa pave Frans ifølge Vatican News.

 

Haster

Paven avsluttet sine ord til oljetoppene med å sitere fra miljøencyklikaen Laudato Si:

– Vi har ingen tid å miste. Vi mottok jorden som en hage og et hjem fra Skaperen, la oss ikke gi den videre til de neste generasjonene som en ødemark.

 

Felles forståelse

Konsernsjef Eldar Sætre er fornøyd med konferansen og pavens fokus på energiomlegging.

– Fra vår side var det viktig å bruke muligheten til å peke på at vi trenger både en energiomlegging i retning av mer fornybar energi, og at olje- og gassetterspørselen må dekkes med lavest mulig utslipp.

Verdens behov for klimavennlige løsninger og for å få begrenset global oppvarming, ble tatt opp av flere.

– Dialoger som denne er viktig for å skape felles forståelse rundt tiltak som kan gi reelle fremskritt, sier Sætre til katolsk.no.

 

Les mer